2,0400 zł
-1,92% -0,0400 zł
Nestmedic (NST)

Akcjonariat - NESTMEDIC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 43 784 630,16 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 21 463 054 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 318 063
Liczba głosów na WZA: 21 463 054 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,71%
Kapitał akcyjny: 2 146 305,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 318 063
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,71%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,29%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Deutsche Balaton AG kontrolowany przez Wilhelma K. T. Zours 7 288 220 (33,95%) 7 288 220 (33,95%) 2022-04-27 -
Dynowski Krzysztof 3 200 000 (14,89%) 3 200 000 (14,89%) 2022-04-27 -
Pankiewicz Konrad poprzez Leonardo Funds SCSp i Pankiewicz Venture Sp.k. 2 406 293 (11,21%) 2 406 293 (11,21%) 2022-04-27 XTP
Wizińska-Socha, Patrycja 1 423 550 (6,63%) 1 423 550 (6,63%) 2022-04-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria M i I 8 166 000
0,10 21 463 054
2 146 305,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-27
podwyższenie kapitału seria L 2 000 548
0,10 13 297 054
1 329 705,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-24
podwyższenie kapitału seria K 1 327 672
0,10 11 296 506
1 129 650,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 500 000
0,10 7 328 834
732 883,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-31
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-01-10 5 125 000
0,10 5 125 000
512 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-05-26
2017-02-28
seria B - subskrypcja prywatna 2017-03-17 703 834
8 446 008,00
0,10 12,00 5 828 834
582 883,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-05-26
2017-04-14
seria C - subskrypcja prywatna 2018-08-29 357 000
999 600,00
0,10 2,80 6 185 834
618 583,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-09
seria D - subskrypcja prywatna 2018-12-06 143 000
429 000,00
0,10 3,00 6 328 834
632 883,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-20
seria E - subskrypcja prywatna 2019-03-07 500 000
750 000,00
0,10 1,50 6 828 834
682 883,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-04
seria F - subskrypcja prywatna 2019-07-15 333 333
499 999,50
0,10 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2019-07-15 2 857 100
4 285 650,00
0,10 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2019-07-15 500 000
750 000,00
0,10 1,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-31
seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2019-07-15 682 883
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2020-02-27 2 640 000
3 960 000,00
0,10 1,50 9 968 834
996 883,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-31
seria K - subskrypcja prywatna 2021-06-30 1 327 672
1 659 590,00
1,00 1,25
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2021-08-18 2 000 548
2 500 685,00
0,10 1,25 13 297 054
1 329 705,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-24
seria M - subskrypcja prywatna 2021-11-25 7 936 000
793 600,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii C 2021-11-25 1 250 000
125 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wilczyński Robert 1 035 244 4,82 1 035 244 4,82 2022-02-24
Deutsche Balaton AG kontrolowany przez Wilhelma K. T. Zours 3 528 220 16,43 (-10,10) 3 528 220 16,43 (-10,10) 2022-02-24
Deutsche Balaton AG 3 528 220 26,53 3 528 220 26,53 2022-02-24
Deutsche Balaton AG kontrolowany przez Wilhelma K. T. Zours 3 528 220 (1 200 548) 26,53 (9,02) 3 528 220 (1 200 548) 26,53 (9,02) 2022-02-24
Deutsche Balaton AG 2 327 672 (1 327 672) 17,51 (3,87) 2 327 672 (1 327 672) 17,51 (3,87) 2022-01-14
Skotny Anna 370 000 (-213 750) 3,71 (-5,73) 370 000 (-213 750) 3,71 (-5,73) 2021-03-31
Dynowski Krzysztof 2 450 000 21,69 (3,27) 2 450 000 21,69 (3,27) 2021-03-31
Dynowski Krzysztof 2 450 000 18,42 (7,01) 2 450 000 18,42 (7,01) 2021-03-31
Dynowski Krzysztof 2 450 000 11,41 2 450 000 11,41 2021-03-31
Leonarto Funds SCSp pośrednio, ZWZ 806 293 11,00 (4,94) 806 293 11,00 (4,94) 2020-09-17
Leonarto Funds SCSp pośrednio, ZWZ 806 293 6,06 (2,31) 806 293 6,06 (2,31) 2020-09-17
Leonarto Funds SCSp pośrednio, ZWZ 806 293 (111 000) 3,75 (-6,43) 806 293 (111 000) 3,75 (-6,43) 2020-09-17
Deutsche Balaton AG 1 000 000 13,64 (3,62) 1 000 000 13,64 (3,62) 2020-03-31
Deutsche Balaton AG 1 000 000 (500 000) 10,02 (2,70) 1 000 000 (500 000) 10,02 (2,70) 2020-03-31
Wizińska-Socha, Patrycja 1 358 550 19,89 (1,35) 1 358 550 19,89 (1,35) 2020-02-14
Wizińska-Socha, Patrycja 1 358 550 18,54 (6,51) 1 358 550 18,54 (6,51) 2020-02-14
Wizińska-Socha, Patrycja 1 358 550 12,03 (1,82) 1 358 550 12,03 (1,82) 2020-02-14
Wizińska-Socha, Patrycja 1 358 550 10,21 (3,89) 1 358 550 10,21 (3,89) 2020-02-14
Wizińska-Socha, Patrycja 1 358 550 (434 000) 6,32 (-8,63) 1 358 550 (434 000) 6,32 (-8,63) 2020-02-14
Leonarto Funds SCSp pośrednio 695 293 10,18 (0,69) 695 293 10,18 (0,69) 2019-07-29
Leonarto Funds SCSp pośrednio 695 293 (-13 707) 9,49 (-0,89) 695 293 (-13 707) 9,49 (-0,89) 2019-07-29
Deutsche Balaton AG 500 000 7,32 (0,50) 500 000 7,32 (0,50) 2019-04-04
Deutsche Balaton AG 500 000 6,82 500 000 6,82 2019-04-04
Wizińska-Socha, Patrycja 924 550 14,95 (0,34) 924 550 14,95 (0,34) 2018-12-10
Wizińska-Socha, Patrycja 924 550 14,61 (1,07) 924 550 14,61 (1,07) 2018-12-10
Wizińska-Socha, Patrycja 924 550 (-143 000) 13,54 (-4,78) 924 550 (-143 000) 13,54 (-4,78) 2018-12-10
Skotny Anna 583 750 9,44 (0,22) 583 750 9,44 (0,22) 2018-11-09
Skotny Anna 583 750 9,22 (0,67) 583 750 9,22 (0,67) 2018-11-09
Skotny Anna 583 750 8,55 (0,58) 583 750 8,55 (0,58) 2018-11-09
Skotny Anna 583 750 7,97 (2,11) 583 750 7,97 (2,11) 2018-11-09
Skotny Anna 583 750 (-129 250) 5,86 (-6,37) 583 750 (-129 250) 5,86 (-6,37) 2018-11-09
Wizińska-Socha, Patrycja 1 067 550 18,32 (1,06) 1 067 550 18,32 (1,06) 2018-08-29
Wizińska-Socha, Patrycja 1 067 550 (-357 000) 17,26 (-7,18) 1 067 550 (-357 000) 17,26 (-7,18) 2018-08-29
Wizińska-Socha, Patrycja ZWZ 1 424 550 (74 550) 24,44 (1,28) 1 424 550 (74 550) 24,44 (1,28) 2018-06-28
Szkurłat Jacek 298 000 5,11 (0,29) 298 000 5,11 (0,29) 2018-02-16
Szkurłat Jacek 298 000 4,82 298 000 4,82 2018-02-16
Skotny Anna 713 000 12,23 (0,70) 713 000 12,23 (0,70) 2018-02-06
Skotny Anna 713 000 (413 000) 11,53 (6,38) 713 000 (413 000) 11,53 (6,38) 2018-02-06
Nestmedic ESOP sp. z o.o. 0 (-500 000) 0,00 (-8,58) 0 (-500 000) 0,00 (-8,58) 2018-02-05
Wizińska-Socha, Patrycja 1 350 000 23,16 1 350 000 23,16 2017-05-26
Skotny Anna 300 000 5,15 300 000 5,15 2017-05-26
Nestmedic ESOP sp. z o.o. 500 000 8,58 500 000 8,58 2017-05-26
Leonarto Funds SCSp 709 000 10,38 (-1,78) 709 000 10,38 (-1,78) 2017-05-26
Leonarto Funds SCSp 709 000 12,16 (0,70) 709 000 12,16 (0,70) 2017-05-26
Leonarto Funds SCSp 709 000 11,46 (0,26) 709 000 11,46 (0,26) 2017-05-26
Leonarto Funds SCSp 709 000 11,20 709 000 11,20 2017-05-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.