REKLAMA

NBP udostępni kredyt wekslowy od 10 kwietnia

2020-04-09 09:58
publikacja
2020-04-09 09:58

NBP udostępni kredyt wekslowy od 10 IV, a czas trwania programu wekslowego uzależniony będzie od sytuacji na rynku kredytowym - podał NBP w komunikacie. Kredyt może być udzielony maksymalnie na jeden rok, jego limit będzie wyznaczany indywidualnie dla każdego banku.

fot. Lukasz Wrobel / / Shutterstock

"Od 10 kwietnia 2020 r. NBP udostępni bankom kredyt wekslowy. (...) W ocenie NBP, w obecnych uwarunkowaniach, kluczowe jest utrzymanie płynności przedsiębiorstw i ich zdolności do bieżących rozliczeń z innymi podmiotami. Wymaga to utrzymania dostępu przedsiębiorstw do kredytu obrotowego. Kredyt wekslowy umożliwi bankom refinansowanie kredytów udzielonych przedsiębiorstwom sektora niefinansowego. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów udzielanych przedsiębiorstwom, będą mogły zostać zdyskontowane w NBP" - napisano.

Oprocentowanie kredytu wekslowego bazuje na stopie dyskontowej weksli. Kredyt może być udzielony maksymalnie na jeden rok.

Od 9 kwietnia stopa redyskontowa weksli wynosi 0,55 proc., a stopa dyskontowa weksli 0,60 proc.

Narodowy Bank Polski będzie analizował sytuację na rynku kredytów dla przedsiębiorstw oraz popyt na kredyt wekslowy i na tej podstawie podejmował decyzje dotyczące okresu obowiązywania i wartości oferowanego kredytu wekslowego.

Istotą kredytu wekslowego jest przyjmowanie od banków przez NBP do dyskonta weksli wystawianych przez przedsiębiorstwa w związku z otrzymanym przez nie z banku kredytem obrotowym.

Przedsiębiorstwo będzie wystawiać weksel na bank jako zabezpieczenie otrzymanego z banku kredytu, a bank następnie będzie mógł dyskontować ten weksel w NBP, pozyskując w ten sposób refinansowanie.

Jak wskazał NBP, podstawowym kryterium dostępu do kredytu wekslowego będzie posiadanie przez bank rachunku bieżącego w NBP. Bank będzie też musiał spełniać minimalne wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej i płynności wyznaczone przez nadzór finansowy oraz nie znajdować się w reżimie planu naprawy. W przypadku oddziałów instytucji kredytowej warunkiem będzie posiadanie gwarancji banku krajowego.

Limit wartości kredytu wekslowego dla banków spełniających kryteria będzie wyznaczany indywidualnie jako iloczyn wartości jego rezerwy obowiązkowej (obliczonej według stopy obniżonej decyzją RPP z dnia 17 marca br.) oraz parametru wyliczanego dla każdego banku na podstawie jego wskaźników finansowych.

Celem kredytu wekslowego, jak podał NBP, jest umożliwienie refinansowania kredytów obrotowych udzielanych przedsiębiorstwom, niezależnie od ich formy prawnej czy charakteru działalności. Kredyt refinansowany w NBP za pomocą kredytu wekslowego powinien być jednak udzielony na takich samych warunkach pod względem oprocentowania, jak inne podobne kredyty udzielane przez bank.

Proces udzielenia kredytu wekslowego składa się z następujących głównych etapów:

1. Podpisanie umowy ramowej o udzielenie przez NBP kredytu wekslowego między NBP a bankiem.

2. Podpisanie przez bank umowy kredytowej z przedsiębiorcą, której zabezpieczeniem jest m.in. weksel własny wraz z ewentualnym udzieleniem bankowi przez podmiot trzeci gwarancji spłaty kredytu przez przedsiębiorcę.

3. Przyjęcie weksli do dyskonta przez odpowiedni oddział okręgowy NBP.

4. Rozpatrzenie sprawy przez Komitet wekslowy pod względem kontroli formalnej.

5. Uruchomienie transzy kredytu wekslowego w kwocie pomniejszonej o odsetki dyskontowe.

6. Spłata przez bank transzy kredytu wekslowego.

7. Zwrot weksla bankowi.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła wszystkie stopy procentowe o 50 pb, co oznacza, że stopa referencyjna wynosić będzie 0,50 proc. w skali rocznej. Od 17 marca RPP obniżyła referencyjną stopę w sumie o 100 pb. (PAP Biznes)

tus/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki