REKLAMA

MPL VERBUM S.A.: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez spółke zależną Emitenta

2020-07-31 23:34
publikacja
2020-07-31 23:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
MPL VERBUM S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez spółke zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje o zawarciu przez wspólników spółki zależnej ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. Umowy Inwestycyjnej z funduszem inwestycyjnym venture capital ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem Umowy jest udzielenie spółce ENforce Medical Technologies Sp. z o.o., w ramach funduszy BRIDGE Alfa, finansowania w kwocie 1.000.000,00 PLN na prace badawczo-rozwojowe w fazie proof of concept oraz rozwój działalności spółki.

W wyniku zawarcia ww. Umowy Inwestycyjnej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w dniu 31 lipca 2020r. podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki oraz podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 380.000,00 PLN do kwoty 490.300,00 PLN.
Fundusz inwestycyjny ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. w drodze podwyższenia kapitału objął 2206 nowo utworzonych udziałów za kwotę 200.000,00 złotych. Po podwyższeniu kapitału fundusz ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. posiada 22,5% udziałów w spółce ENforce Medical Technologies Sp. z o.o.

Jednocześnie w wyniku zawarcia ww. Umowy Inwestycyjnej spółka ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez EVIG ALFA Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, umowę dotyczącą wsparcia spółki kwotą 800.000,00 PLN, która zostanie przekazana Spółce w formie co do zasady bezzwrotnego wsparcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 Marcin Katański Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki