4,6200 zł
-5,33% -0,2600 zł
MPL Verbum SA (VER)

Komunikaty spółki - MPLVERBUM

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023.
Przyjęcie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. planu przekształcenia w spółkę akcyjną.
Przyjęcie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. planu przekształcenia w spółkę akcyjną.
Podpisanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. umowy o współpracy.
Podpisanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. umowy o współpracy.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.
Zawarcie umowy o dofinansowanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.
Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 29 października 2021r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 29 października 2021 roku.
Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 29 października 2021r.
MPLVERBUM -5,33% 4,62
2022-08-12 11:37:57

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I kwartał roku 2022/2023.

  • Publikacja raportu za rok 2021/2022.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.