2,7800 zł
0,00% 0,0000 zł
MPL Verbum SA (VER)

Komunikaty spółki - MPLVERBUM

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2020r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2020r.
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2020/2021.
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez spółke zależną Emitenta
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2019r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2019 roku.
Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
MPLVERBUM 0,00% 2,78
2020-10-21 09:06:40

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.