2,2800 zł
19,37% 0,3700 zł
MPL Verbum SA (VER)

Komunikaty spółki - MPLVERBUM

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2019r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2019 roku.
Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2019r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2019 roku.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2019r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2019r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2018/2019
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2019/2020.
MPLVERBUM 19,37% 2,28
2020-07-15 14:24:36

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.