REKLAMA

MPAY: Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH oraz uzupełnienie porządku obrad

2022-01-07 20:22
publikacja
2022-01-07 20:22
Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie („Grupa „Lew””), reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 stycznia 2022 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 28/2021 („NWZ”) oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ.
Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego żądania wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanych przez Grupa „Lew” projektów uchwał.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad NWZ zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Grupa „Lew”.
Nowy, zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu managerskiego.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad wraz z opiniami Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii P.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
20220107_202213_0000138191_0000136869.pdf
20220107_202213_0000138191_0000136870.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki