REKLAMA

MOSTALPLC: Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN SA

2021-07-28 11:55
publikacja
2021-07-28 11:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. _"Emitent"_ informuje, że 28 lipca 2021 r. Konsorcjum Mostostal Płock S.A. _"Partner"_ oraz Mostostal Warszawa S.A. _"Lider"_ zawarło z PERN S.A. _"Zamawiający"_ umowę o wartości 258,95 mln zł brutto na realizację następujących zadań: "Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach", "Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej", "Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu".

"Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach"
• Wartość: 105,53 mln PLN brutto
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 68,69%

"Budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej"
• Wartość: 109,45 mln PLN brutto
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 68,74%

"Budowa zbiornika magazynowego 32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu"
• Wartość: 43,97 mln PLN brutto.
• Udział Emitenta w Konsorcjum: 64,24%

Główne postanowienia umowy:
• Termin realizacji: 50 tygodni
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
• Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-28 Robert Kowalski Członek Zarządu
2021-07-28 Krzysztof Bartczak Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki