REKLAMA

MOJ S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2019 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

2020-04-23 14:09
publikacja
2020-04-23 14:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-23
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2019 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie §21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 622) w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) Zarząd spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2020 roku dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, o zmianie terminu publikacji:
- jednostkowego raportu rocznego za rok 2019 na dzień 8 maja 2020 roku;
- oraz kwartalnego raportu, zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2020 roku z dnia 28 maja 2020 roku na dzień 18 czerwca 2020 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. nie ulegają zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-23 Jacek Kudela Prezes Zarządu
2020-04-23 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki