REKLAMA

MO-BRUK S.A.: Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.

2020-01-03 16:11
publikacja
2020-01-03 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_2020_Mo-BRUK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZA_2020_Mo-BRUK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NWZA_Pelnomocnictwo_wzor.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-03
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 398 oraz art. 402'1 i art. 402'2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357598, wobec otrzymania od akcjonariusza Spółki w osobie: VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 3 marca 2020 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. .

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
6.2. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń.
7. Zamknięcie obrad.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2020 Mo-BRUK.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA 2020 Mo-BRUK.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał NWZA 2020 Mo-BRUK.pdfProjekty uchwał NWZA 2020 Mo-BRUK.pdf Projekty uchwał
NWZA_Pelnomocnictwo_wzór.pdfNWZA_Pelnomocnictwo_wzór.pdf Wzór pełnomocncitwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-03 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2020-01-03 Anna Mokrzycka - Nowak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki