REKLAMA

ML SYSTEM S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 14/2022 w związku z omyłką pisarską.

2022-08-11 08:49
publikacja
2022-08-11 08:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-11
Skrócona nazwa emitenta
ML SYSTEM S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 14/2022 w związku z omyłką pisarską.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu (”Spółka”) w związku z koniecznością doprecyzowania treści i rozwinięcia w zakresie omyłkowego wskazania w korygowanym raporcie jako oferenta Emitenta, gdzie w istocie chodzi o spółkę zależną Emitenta, Spółka dokonuje korekty raportu nr 14/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w następujący sposób:
Było:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „”Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW _w imieniu i na rzecz Mithra V Sp. z o.o._” organizowanym przez PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent zastrzega, że wybór złożonej przez Spółkę oferty nie przesądza o zawarciu przez zamawiającego i Emitenta umowy.
Po korekcie, treść raportu nr 14/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. przyjmuje brzmienie:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A._(”Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oferty spółki zależnej Emitenta, tj. ML System+ Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW _w imieniu i na rzecz Mithra V Sp. z o.o.” organizowanym przez PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent zastrzega, że wybór złożonej przez ML System+ Sp. z o.o. oferty nie przesądza o zawarciu przez zamawiającego i ww. spółkę zależną Emitenta umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-11 Dawid Cycoń Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki