MFW: wzrost PKB w Polsce będzie zwalniał, spadnie też deficyt i dług

W perspektywie kilku lat wzrost gospodarczy Polski zwolni, spadnie deficyt i dług - ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Według MFW, dobra sytuacja gospodarki pozwala zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak starzenie się społeczeństwa czy niska wydajność pracy.

(YAY Foto)

W opublikowanym we wtorek raporcie na temat Polski MFW ocenił, że dynamika PKB Polski w 2018 r. wyniesie prawdopodobnie ok. 4,5 proc. "Wydaje się, że ożywienie gospodarcze w Polsce osiągnęło już swój szczyt, można się spodziewać, że dynamika PKB będzie spowalniać do bardziej możliwego do utrzymania poziomu (...) W 2019 r. tempo wzrostu gospodarczego wyhamuje do wciąż mocnego 3,5 proc. w związku ze spowolnieniem w handlu zagranicznym" - stwierdza raport.

W ocenie MFW, w dłuższej perspektywie, wzrost prawdopodobnie spadnie do poziomu 2,75 proc. w 2023 r., a główne czynniki to braki siły roboczej, przyhamowane inwestycje prywatne oraz ograniczony wzrost produktywności. W raporcie misji MFW do Polski napisano, że Polska gospodarka w ciągu ostatnich lat pozostawała silna, a wzrost PKB został podtrzymany na wysokim poziomie, sprzyjając konwergencji dochodów. Bezrobocie spadło do historycznie niskiego poziomu, co wraz z wyższymi wydatkami socjalnymi zmniejszyło nierówność dochodów i zasięg biedy - oceniono.

"Spodziewamy się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie rekordowe minimum 0,3 proc. PKB w tym roku, a deficyt strukturalny spadnie do 1,25 proc. PKB. Prognozuje się, że dług publiczny spadnie poniżej 50 proc. PKB (...)" - napisano w raporcie MFW poświęconym Polsce.

Jak mówiła na konferencji prasowej szefowa misji MFW Rachel van Elkan, wszystkie te okoliczności plasują Polskę na dobrej pozycji, by zmierzyć się z wyzwaniami starzejącej się populacji i spadku funduszy z UE, transformacji modelu wzrostu na bardziej "technologiczny" oraz zapewni przestrzeń do działań na wypadek jakiegoś negatywnego szoku.

Według MFW, dla utrzymania szybkiego wzrostu o szerokim charakterze niezbędne jest podnoszenie efektywności wykorzystania siły roboczej i podnoszenie wydajności pracy. Fundusz ocenia także, że istnieje pewne ryzyko wzrostu inflacji, dlatego polityka monetarna powinna cały czas mieć za zadanie pilnowanie jej poziomu.

"Od 2020 r. efekty 2. rundy wzrostów cen energii w sektorze przedsiębiorstw mogą na trwałe pchnąć inflację do góry, przy dodatniej luce podażowej, podczas gdy ciągle ciasny rynek pracy będzie wzmacniał presję płacową. W rezultacie istnieje ryzyko, że inflacja będzie nadal rosnąć. Gdy inflacja wzrośnie do poziomu celu inflacyjnego w trwały sposób, zalecamy by stopy procentowe rosły wraz z jakimkolwiek trwałym wzrostem inflacji poza cel" - stwierdza raport.

MFW wskazał również, że zasadnicze znaczenie ma zapewnienie niezależności KNF od wpływów politycznych. Według Funduszu, obecnie ten warunek nie jest spełniony, ponieważ 4 z 8 głosów w Komisji mają reprezentanci rządu. Według Funduszu, wskazane jest, aby kontrolowane przez rząd spółki działały na warunkach komercyjnych, a nadzór w sektorze finansowym był wolny od konfliktów interesów.

MFW odniósł się też do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. W jego ocenie, w krótkim terminie PPK mogą podbić ceny aktywów finansowych i podnieść koszty pracy, ale jeżeli usunąć istniejące bariery dla inwestycji, program może w dłuższym okresie przynieść realnie wyższe inwestycje.(PAP)

wkr/ je/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
53 30 antek10

I taki mają plan pisiory. Przegrają wybory i zgonią na koalicję antypis że PKB jest słabszy za rządów przyszłej koalicji.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% II 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% II 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 330,48 zł II 2020
Produkcja przemysłowa rdr 4,9% II 2020

Znajdź profil