REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

2023-08-04 17:11
publikacja
2023-08-04 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
pytania_428_6_ksh.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Odpowiedzi_na_wniosek_o_udzielenie_informacji_19.07.23-sig-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-04
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedzi udzielone na pytania zadane przez akcjonariusza FAMILIAR S.A. SICAV-SIF na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
pytania_428_6_ksh.pdfpytania_428_6_ksh.pdf Skan pisma akcjonariusza
Odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 19.07.23-sig-sig.pdfOdpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji 19.07.23-sig-sig.pdf Odpowiedzi na pytania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-04 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2023-08-04 Andrzej Domżał Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki