REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

2022-01-24 17:01
publikacja
2022-01-24 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-24
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) niniejszym informuje, że raporty okresowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku 2022 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
za I kwartał 2022 roku – 30 maja 2022 roku,
za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 roku.
2. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2022 roku – 28 września 2022 roku.
3. Jednostkowy raport roczny za rok 2021 - 27 kwietnia 2022 roku.
4. Skonsolidowany raport roczny za rok 2021 - 27 kwietnia 2022 roku.
Jednocześnie Zarząd „Mex Polska” S.A. informuje, iż na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.
Ponadto Zarząd „Mex Polska” S.A. oświadcza, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne nie będą przekazywane odrębnie, lecz tak jak w latach ubiegłych, kwartalna informacja finansowa „Mex Polska” S.A. będzie zamieszczana w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A., natomiast półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta będzie zamieszczone w skonsolidowanym raporcie półrocznym.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-24 PAWEL KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2022-01-24 ANDRZEJ DOMŻAŁ WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki