REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

METAVERSUM: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego

2023-02-02 15:58
publikacja
2023-02-02 15:58
Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) z dnia 31.01.2023 roku.

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 550 914,80 zł do kwoty 696 000,00 zł, tj. o kwotę 145 085,20 zł poprzez rejestrację 1 450 852 akcji serii H. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 6 960 000.

W związku z powyższym Emitent wskazuje, że obecnie wysokość kapitału zakładowego wynosi 696 000,00 zł i dzieli się na 6 960 000 akcji wszystkich emisji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:

a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 112.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 772.720 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d) 363.640 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e) 200.788 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
f) 3.060.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
g) 1.450.852 akcji zwykłych na okaziciela serii H;

Zestawienie zmian wraz z ujednoliconym tekstem jednolitym statutu Emitenta zostaje załączone do niniejszego komunikatu.

Podstawa Prawna
§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
Załączniki
20230202_155820_0000145202_0000147068.pdf
20230202_155820_0000145202_0000147069.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki