REKLAMA

MEGARON S.A.: Informacja poufna - zawarcie aneksu do umowy kredytowej

2023-02-09 19:27
publikacja
2023-02-09 19:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-09
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Informacja poufna - zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 09 lutego 2023r. pomiędzy MEGARON S.A. a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie został zawarty aneks do umowy kredytowej nr 08/063/17/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26 maja 2017r. Emitent informował o umowie w raportach ESPI nr 6/2017 z dnia 30 maja 2017r., nr 5/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r., oraz nr 22/2020 z dnia 24 listopada 2020r.
Na mocy podpisanego w dniu 09 lutego 2023r. aneksu zwiększono wysokość kredytu o 1.000.000 PLN oraz wydłużono okres obowiązywania kredytu o 36 miesięcy. Zabezpieczeniem niniejszego aneksu jest weksel in blanco oraz gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis na kwotę 4.000.000 PLN, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty Kredytu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-09 Mariusz Sikora Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki