REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

MEDINICE S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r.

2022-05-24 17:01
publikacja
2022-05-24 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_nr_1_-_espi_21.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-24
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje
do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca
2022 roku (projekty uchwał w załączniku).

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
zalacznik nr 1 - espi 21.pdfzalacznik nr 1 - espi 21.pdf projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-24 Sanjeev Choudhary prezes zarządu
2022-05-24 Arkadiusz Dorynek wiceprezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki