REKLAMA

MEDINICE S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 12 października 2022 r.

2022-09-15 17:45
publikacja
2022-09-15 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20220914_Medinice_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-15
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 12 października 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, Zarząd Medinice S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej
wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12
października 2022 roku (projekty uchwał w załączniku).
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
20220914 Medinice projekty uchwał.pdf20220914 Medinice projekty uchwał.pdf projekty uchwal

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-15 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2022-09-15 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki