REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

MEDINICE S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 21/2022 (projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r)

2022-05-26 13:09
publikacja
2022-05-26 13:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_nr_1_-_espi_22_-_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 21/2022 (projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że do przekazanego do publicznej wiadomości dnia 24 maja 2022 r. raportu bieżącego ESPI nr 21/2022, dotyczącego projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r., załączono załącznik nr 1 - „PROJEKT UCHWAŁY” zawierający błędną treść projektów uchwał na ww. Zgromadzenie. Błąd w treści projektów uchwał polegał na braku projektu uchwały w sprawie udzielenia panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Skorygowana treść załącznika nr 1 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Treść raportu pozostaje bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
zalacznik nr 1 - espi 22 - projekty uchwał.pdfzalacznik nr 1 - espi 22 - projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2022-05-26 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki