REKLAMA
PIT 2023

MEDIACAP S.A.: Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW

2022-03-02 16:14
publikacja
2022-03-02 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku, Spółka złożyła w dniu 2 marca 2022 r. do GPW wniosek o wycofanie wszystkich dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonego przez GPW z dniem 11 marca 2022 r., tj. z dniem określonym we wskazanej powyżej decyzji KNF. Z tym samym dniem Spółka złożyła również do KNF oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od ww. decyzji, wobec czego z dniem doręczenia KNF tego oświadczenia decyzja KNF staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto, Spółka dnia 2 marca 2022 roku wystąpiła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) z wnioskiem o rozwiązanie umowy o rejestrację w KDPW wszystkich akcji Spółki oraz o ich wycofanie z KDPW.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-02 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2022-03-02 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki