REKLAMA

MED-GALICJA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał

2019-09-04 16:07
publikacja
2019-09-04 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MGC_1_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_30,09,2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_2_-_Projekty_Uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_na_30,09,2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_3_-_Liczba_akcji_w_dniu_zwolania_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_30.09.2019_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_4_-_Pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne_-_30,09,2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_5_-_Wzor_pelnomocnictwa_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na__30.09.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_6_-_Pelnomocnictwo_udzielone_przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe_-_30,09,2019_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_7_-_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_-_30,09,2019_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_4_wzor_pelnomocnictwa_NWZ_30,09,2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_9_-_Instrukcja_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_NWZ_na_30.09.2019_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MED-GALICJA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W związku ze złożonym Oświadczeniem Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Górnego o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu spółki MED-GALICJA Spółka Akcyjna z dniem 01,07,2019 r. i uznaniem przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS tego oświadczenia za nieskuteczne i nie wywierające skutków prawnych, Prezes Zarządu Pan Aleksander Górny potwierdza oświadczenie z dnia 27,06,2019 r., o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu z dniem następującym po dniu, na który zwołuje on Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Prezes Zarządu/ Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Gilowicach (34-322), przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 369, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, iż na dzień 30 września 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Anna Regulska przy ul. Romana Białka 1307, w miejscowości Buczkowice, 43-374, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz przedstawia w załączeniu pełnątreść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, treść projektu uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Załączniki
Plik Opis
MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30,09,2019.pdfMGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30,09,2019.pdf
MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 30,09,2019.pdfMGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 30,09,2019.pdf
MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019 r..pdfMGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019 r..pdf
MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 30,09,2019.pdfMGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 30,09,2019.pdf
MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019.pdfMGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019.pdf
MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 30,09,2019 r.pdfMGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 30,09,2019 r.pdf
MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 30,09,2019 r.pdfMGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 30,09,2019 r.pdf
MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 30,09,2019.pdfMGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 30,09,2019.pdf
MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 30.09.2019 r.pdfMGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 30.09.2019 r.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-04 Aleksander Górny Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki