REKLAMA

MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej

2022-10-03 17:16
publikacja
2022-10-03 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-03
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Informacja o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 47 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.), Zarząd spółki MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 30 września 2022 roku została wypowiedziana umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej zawarta 12 marca 2020 roku przez Emitenta ze spółką Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa”).

Umowa została wypowiedziana przez Emitenta z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, zatem ostatnim dniem wykonywania przez Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej wobec Emitenta będzie 30 marca 2023 roku.

Przyczyną wypowiedzenia Umowy była decyzja Emitenta w zakresie zmiany podmiotu, który będzie wykonywać funkcję depozytariusza Emitenta, w związku z optymalizacją kosztów i procesów funkcjonowania Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-03 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2022-10-03 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki