REKLAMA

MASTER PHARM S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta

2021-08-13 17:30
publikacja
2021-08-13 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Master_Pharm_Ogloszenie_zaproszenia_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_2021-08-13.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-13
Skrócona nazwa emitenta
MASTER PHARM S.A.
Temat
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 19/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu MASTER PHARM S.A. do skupu akcji własnych, niniejszym informuje, że podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki i ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta („Zaproszenie”).

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 2 260 000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta, tj. zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLMSTPH00016, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena skupu została ustalona przez Zarząd Emitenta na 4,20 PLN (cztery złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zostanie ona również zamieszczona na stronie internetowej Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
Master Pharm Ogloszenie zaproszenia do skladania ofert sprzedazy akcji_2021-08-13.pdfMaster Pharm Ogloszenie zaproszenia do skladania ofert sprzedazy akcji_2021-08-13.pdf Ogloszenie zaproszenia do skladania ofert sprzedazy akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-13 Jacek Franasik Prezes Zarządu Jacek Franasik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki