REKLAMA

M.W. TRADE: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH

2020-05-27 09:11
publikacja
2020-05-27 09:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rb11_Zalacznik_Informacje_udzielone_akcjonariuszowi_poza_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-27
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w załączeniu przekazuje odpowiedzi udzielone na pytania zadane przez akcjonariusza Spółki podczas Walnego Zgromadzenia Emitenta w trybie art. 428 § 5 KSH.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
rb11_Załącznik Informacje udzielone akcjonariuszowi poza WZA.pdfrb11_Załącznik Informacje udzielone akcjonariuszowi poza WZA.pdf Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-27 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2020-05-27 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki