REKLAMA

M FOOD S.A.: Zawarcie umów pożyczek na rozpoczęcie i rozwój nowej działalności

2021-09-29 20:12
publikacja
2021-09-29 20:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Zawarcie umów pożyczek na rozpoczęcie i rozwój nowej działalności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI 6/2021 z dnia 29 września 2021 o zamiarze rozpoczęcia nowej działalności w zakresie nowych technologii i nowych mediów, a także o zawarciu listu intencyjnego wyrażającego chęć podjęcia współpracy w zakresie rozpoczęcia nowej działalności, przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka zawarła 3 (słownie: trzy) umowy pożyczek.
Na mocy przedmiotowych umów Spółka uzyskała od spółki Imperio ASI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dwóch osób fizycznych pożyczki pieniężne w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z przeznaczeniem na rozwój działalności, której przedmiotem będzie udostępnianie streamingowego serwisu na urządzenia mobilne i komputery, w szczególności na stworzenie aplikacji mobilnej oraz zatrudnienie personelu.
Pożyczki zostały udzielone na okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy. Spłata pożyczek może nastąpić przed upływem tego terminu. Oprocentowanie pożyczek wynosi 6% (słownie: sześć procent) w stosunku rocznym.
Strony umów pożyczek określiły, że w miejsce zwrotu pożyczki w środkach pieniężnych Spółka może zaoferować pożyczkodawcom objęcie akcji Spółki za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 3,20 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy).
Pozostałe postanowienia umów pożyczek nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych w tego typu stosunkach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Jerzy Gądek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki