REKLAMA

M FOOD S.A.: Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną

2019-09-11 09:27
publikacja
2019-09-11 09:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-11
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Podpisanie istotnych umów przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu 10 września 2019 roku od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. (Spółka) informacji o zawarciu z BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) aneksów do Umów linii kredytowych, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej został zawarty na kwotę 3 miliony EUR. W ramach Umowy Bank udostępnił Spółce kredyt odnawialny do kwoty 2,5 miliona EUR, limit na akredytywy własne do kwoty 1 miliona EUR oraz limit na gwarancje bankowe do kwoty 1 miliona EUR. Aneks ten wydłuża okres korzystania z produktów do dnia 31 marca 2020 roku. Produkty w ramach powyższej Umowy oraz udostępnionego faktoringu przez BGŻBNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 3,5 milionów EUR.
Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym został zawarty na kwotę 4 miliony PLN. W ramach Umowy Bank udostępnił Spółce kredyt do dnia 31 marca 2020 roku.
Pozostałe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-11 Jerzy Gądek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki