REKLAMA

Liczba komorników najwyższa od 10 lat

2018-04-11 07:00
publikacja
2018-04-11 07:00

Liczba komorników na koniec 2017 r. wyniosła 1590, co stanowi wzrost w stosunku do 2016 r. o 135 etatów - wynika z informacji uzyskanych przez Bankier.pl. Chętnych do wykonywania zawodu przybywa, mimo że liczba wpływających spraw jest niższa niż parę lat temu, a służba komornika przechodzi poważne zmiany prawne.

fot. Fot. Andrzej Bogacz / Forum / / FORUM

Chętnych nie brakuje

Liczba komorników zwiększa się z roku na rok. W 2015 r. wynosiła 1432, natomiast w 2016 r. obserwowaliśmy nieznaczny przyrost o 23 etaty. Zbiegło się to z wprowadzeniem nowelizacji dotyczącej limitów spraw przypadających na komornika. Zakładała ona, że odpowiednim limitem na jednego komornika jest 5 tys. spraw rocznie. Może on zostać podwyższony do 10 tys., pod warunkiem wykazania się przez komornika wysoką skutecznością. Pomimo przyjęcia w 2017 r. projektu ustawy o komornikach sądowych oraz kosztach komorniczych, który zakładała obniżenie stawek opłat egzekucyjnych, liczba chętnych do wykonywania tego zawodu wzrosła o kolejne 135 osób w stosunku do 2016 r.

Liczba komorników w Polsce i wpływ spraw w latach 2008-17

Lata

Liczba komorników

Wpływ spraw

Średnie miesięczne obciążenie komornika wpływem spraw

2008

661

1 912 792

241

2009

789

2 503 442

264

2010

885

3 205 032

302

2011

1012

4 224 918

348

2012

1084

5 049 992

388

2013

1295

5 150 000

330

2014

1334

5 607 163

350

2015

1432

7 958 864

463

2016

1455

4 445 528

254

2017

1590

4 948 587

259

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Komorniczej

W ciągu 10 lat liczba komorników zwiększyła się o 929. Nie ma to jednak przełożenia na liczbę wpływających spraw. Była ona najwyższa w 2015 r. – na jednego komornika przypada średnio 463 sprawy. Natomiast kolejny rok przyniósł znaczny spadek – do poziomu 254. Jak się okazuje, również 2017 r. nie przyniósł poprawy. Ogólna liczba wpływających spraw wzrosła o 503 059 w stosunku do ubiegłego roku, jednak w przeliczeniu na jednego komornika przyrost wynosi jedynie 5 spraw.

Natomiast przedmiot wpływających spraw najczęściej dotyczył ściągania zasądzonych grzywien sądowych, niezapłaconych kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa, niespłaconych kredytów, sprawy czynszowych, roszczeń odszkodowawczych. Jak jednak wskazuje Monika Janus, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej, największy odsetek dotyczył spraw powtarzających, się m.in. alimentacyjnych.

Postępowania dyscyplinarne wśród komorników

W 2010 r. liczba wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wynosiła 30. Oczywistym jest ich wzrost wraz z zwiększeniem liczy osób wykonujących zawód komornika. Już w 2015 r. do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej wpłynęły 102 wnioski dotyczące uchybień i nieprawidłowości we właściwym pełnieniu funkcji komornika.

Liczba wniosków dyscyplinarnych wpływająca do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej 2010-17

Lata

Liczba wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego*

2010

30

2011

46

2012

46

2013

78

2014

79

2015

102

2016

99

2017

92

* dotyczy zarówno komorników, asesorów, jak i asystentów

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Komorniczej

W 2017 r. liczba uchybień ze strony komorników wynosiła 92, co oznacza nieznaczny spadek w stosunku do 2016 r., kiedy ich liczba wynosiła 99.

Najczęściej nakładanymi karami na komorników są upomnienie oraz nagana. W dalszej kolejności znajduje się kara pieniężna oraz wydalenie ze służby. W 2016 r. zdarzyły się dwa przypadki wydalenia, co powtórzyło się w 2017 r. – prace straciło również dwóch komorników.

Zawód komornika odporny na zmiany?

Rokroczny wzrost liczby osób wykonujących zawód komornika świadczy o tym, że zmiany zachodzące w przepisach prawa nie zniechęcają potencjalnych kandydatów. A zmian nie brakuje. W 2015 r. weszła w życie nowelizacja nakładająca górny limit spraw przypadających na jednego komornika. Następnie 6 kwietnia 2017 r. został przyjęty projekt ustawy o komornikach sądowych oraz kosztach komorniczych, który zakładał obniżenie stawek opłat egzekucyjnych oraz obowiązkowe nagrywanie video czynności egzekucyjnych. Ostatecznie prezydent podpisał ustawę w marcu br. W związku z tym kancelarie komornicze dostały po kieszeni, bowiem średnia opłata egzekucyjna spadła z ok. 12,5-15 proc. do 10 proc., a w sytuacji spłaty długu w ciągu miesiąca od powiadomienia o wszczęciu egzekucji – do 3 proc.

Jednak i to nie koniec zmian. 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie Ustawa o komornikach sądowych i egzekucyjnych, która zastąpi obecnie obowiązujące przepisy pochodzące z 1997 r. Zmiany mają na celu głownie zwiększenie uprawnień nadzorczych i kontrolnych ministra sprawiedliwości nad komornikami. Dodatkowo, wejdzie w życie m.in. obowiązek nagrywania egzekucji prowadzonych w terenie, podwyższono granicę minimalnego wieku komornika – z 26 na 28 lat, jednocześnie obniżając górną granicę – z 70 do 65 lat, wprowadzono wymóg posiadania wyższego wykształcenia prawniczego (ci komornicy, którzy go nie mają, będą mieli 7 lat na uzupełnienie lub odejdą z zawodu) czy obowiązek prowadzenia czynności osobiście, natomiast asesorom powierzanie zadań mających wyłącznie funkcję szkoleniową.  

W ostatnich latach służba komornicza przechodzi poważne zmiany. Jednak dopiero przyszłość pokaże, jak przepisy, które weszły w życie w br., oraz te przewidziane na 2019 r., wpłyną na chęć podejmowania zawodu oraz czy przyczynią się one do rezygnacji z wykonywanej funkcji przez komorników aktywnych na rynku pracy.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki