13,7000 zł
3,79% 0,5000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Lokum_Deweloper_S.A._za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Lokum_Deweloper_za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Lokum_Deweloper_za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_Lokum_Deweloper_S.A._do_polrocznego_raportu_za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_polrocznego_jednostkowego_sprawozdania_Lokum_Deweloper_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_polrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_GK_Lokum_Deweloper_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 193 229 13 526 45 063 3 190
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 244 (4 826) 14 516 (1 138)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 197 (8 558) 13 805 (2 019)
IV. Zysk (strata) netto 48 904 (7 578) 11 405 (1 787)
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 43 613 (7 257) 10 171 (1 712)
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,423 (0,403) 0,565 (0,095)
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (71 874) (103 917) (16 762) (24 512)
Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31
VIII. Aktywa 595 903 726 578 140 147 168 972
IX. Zobowiązania długoterminowe 142 779 197 444 33 579 45 917
X. Zobowiązania krótkoterminowe 93 175 179 495 21 913 41 743
XI. Kapitał własny 359 949 349 639 84 654 81 311
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 355 668 348 055 83 647 80 943
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XIII. Przychody ze sprzedaży 8 038 8 398 1 875 1 981
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (144) (243) (34) (57)
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 38 642 40 417 9 012 9 533
XVI. Zysk (strata) netto 39 229 40 613 9 149 9 580
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,179 2,256 0,508 0,532
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (69 088) (5 909) (16 112) (1 394)
Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31
XIX. Aktywa 390 164 479 290 91 760 111 463
XX. Zobowiązania długoterminowe 224 348 314 285 52 763 73 090
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 203 4 621 518 1 075
XXII. Kapitał własny 163 613 160 384 38 479 37 299


Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:


- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 wynosił 4,2880
(obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie);


- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 wynosił 4,2395
(obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie).


                                                         


Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:


- średni kurs PLN / EUR na dzień 30.06.2019 wynosił 4,2520; - średni kurs PLN/ EUR na dzień 31.12.2018 wynosił 4,3000.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Lokum_Deweloper_S.A._za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdfJednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Lokum_Deweloper_S.A._za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Lokum_Deweloper_za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Lokum_Deweloper_za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Lokum_Deweloper_za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdfSprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Lokum_Deweloper_za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Oswiadczenie_zarzadu_Lokum_Deweloper_S.A._do_polrocznego_raportu_za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdfOswiadczenie_zarzadu_Lokum_Deweloper_S.A._do_polrocznego_raportu_za_okres_od_1.01.2019_do_30.06.2019.pdf Oświadczenie zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego raportu za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_polrocznego_jednostkowego_sprawozdania_Lokum_Deweloper_30.06.2019.pdfRaport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_polrocznego_jednostkowego_sprawozdania_Lokum_Deweloper_30.06.2019.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. 30.06.2019 r.
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_polrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_GK_Lokum_Deweloper_30.06.2019.pdfRaport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_polrocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_GK_Lokum_Deweloper_30.06.2019.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lokum Deweloper 30.06.2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.