REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy

2022-08-18 15:45
publikacja
2022-08-18 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-18
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Decyzja ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”), informuje, że w dniu 18 sierpnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2022 r.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o podziale jednostkowego zysku Spółki, który wyniósł 118.574.091,81 PLN w roku finansowym 2021/2022 w następujący sposób:

- na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczono kwotę 5.274.091,81 PLN

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 113.300.000,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 4,40 PLN

- po uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021/2022, to jest zaliczki w kwocie 29 355 000,00 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/11/2021 z dnia 25.11.2021 roku oraz zaliczki w kwocie 29 355 000,00 PLN, która została wypłacona w dniu 05.08.2022 roku na podstawie uchwały Zarządu nr 01/06/2022 z dnia, 30.06.2022 r. pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2021/2022 zostanie wypłacona akcjonariuszom w łącznej kwocie 54.590.000,00 PLN, to jest w kwocie 2,12 PLN na jedną akcję.

- Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2022 roku,

Dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-18 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2022-08-18 Urszula Jarzębowska członek zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki