REKLAMA

LIBET S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

2021-05-11 15:25
publikacja
2021-05-11 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) działając na podstawie i w wykonaniu obowiązków wskazanych w §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) niniejszym informuje, iż w dniu 11 maja 2021 roku członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Ireneusz Gronostaj złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 12 maja 2021 roku, nie wskazując przyczyn rezygnacji.

Zarząd Spółki wskazuje, iż pomimo rezygnacji o której Spółka informuje niniejszym raportem bieżącym, Rada Nadzorcza Spółki może bez przeszkód wykonywać swoje obowiązki, albowiem jej skład osobowy odpowiada wymaganiom ustalonym dla tego organu w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa jak i postanowieniach Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2021-05-11 Sławomir Salamon Członek Zarządu Sławomir Salamon
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki