REKLAMA

LIBET S.A.: Doręczenie wniosku akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

2021-06-08 12:30
publikacja
2021-06-08 12:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Gamrat_S.A._i_Adam_Lanoszka_Zadanie_Akcjonariuszy_Libet_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_akcjonariuszy_na_ZWZ_Libet_S.A._w_dniu_29.06.2021_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Doręczenie wniosku akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) działając na podstawie i w wykonaniu obowiązków wskazanych w §19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2021 r. akcjonariusze Spółki złożyli żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

Zarząd Spółki niniejszym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do wiadomości publicznej treść ww. żądania.
Załączniki
Plik Opis
Gamrat S.A. i Adam Łanoszka Ządanie Akcjonariuszy Libet S.A..pdfGamrat S.A. i Adam Łanoszka Ządanie Akcjonariuszy Libet S.A..pdf
Projekty uchwał akcjonariuszy na ZWZ Libet S.A. w dniu 29.06.2021 r..pdfProjekty uchwał akcjonariuszy na ZWZ Libet S.A. w dniu 29.06.2021 r..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2021-06-08 Sławomir Salamon Członek Zarządu Sławomir Salamon
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki