3,3700 zł
4,01% 0,1300 zł
Lena Lighting SA (LEN)

Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Michał Deiksler) mianowanego w dniu 10.06.2019r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Michal_Deiksler.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Michał Deiksler) mianowanego w dniu 10.06.2019r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LENA LIGHTING S.A, na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 r. główny akcjonariusz Spółki Pan Włodzimierz Lesiński mając na względzie fakt, iż Rada Nadzorcza spółki powinna liczyć pięć osób, w celu uzupełnienia jej składu skorzystał z uprawnienia przyznanego w § 17 ustęp 6 i 8 statutu Spółki i wskazał (mianował) na Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Artura Hibnera, (który złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji) Pana Michała Deikslera.
Z dniem wskazania tj. 10.06.2019r. osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się w załączniku.

Według złożonego oświadczenia Pan Michał Deiksler nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Lena Lighting S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Deiksler nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pan Michał Deiksler oświadczył, że nie pełni funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Michał Deiksler oświadczył, że spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej w rozumieniu art. 129 ust. 3o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Pan Michał Deiksler nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.Załączniki
Plik Opis
CV Michał Deiksler.pdfCV Michał Deiksler.pdf Życiorys Pana Michała Deikslera

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Joanna Rybak-Schrodter Dyrektor Finansowy
2019-06-10 Cezary Tomasz Filipiński Członek Zarzadu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.