LARQ S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

2020-05-07 17:54
publikacja
2020-05-07 17:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-07
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku, wskazany w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku. Pierwotnie ustalona data publikacji tego raportu na dzień 20 maja 2020 roku zostaje przesunięta na dzień 6 lipca 2020 roku.
Emitent wskazuje, że zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku spowodowana jest przesunięciem terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku przez spółkę pod firmą Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Nextbike PL”) na dzień 29 czerwca 2020 roku, o czym Nextbike PL informował raportem bieżącym EBI nr 11/2020 roku z dnia 7 maja 2020 roku, co skutkuje brakiem dostępu do danych finansowych Nextbike PL niezbędnych do przygotowania przez Emitenta jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku w pierwotnym terminie.
Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, iż dane finansowe Nextbike PL mają wpływ na wynik finansowy Emitenta, z uwagi na ich wpływ na wartość akcji Nextbike PL, które są w bezpośrednim posiadaniu Emitenta oraz certyfikatów inwestycyjnych będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta – LARQ Fund Management sp. z o.o.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych Emitenta w 2020 roku pozostają bez zmian.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-07 Anna Krawczyńska-Nowak Prezes Zarządu Anna Krawczyńska-Nowak
2020-05-07 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki