REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Kruk chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku

2021-12-02 13:22
publikacja
2021-12-02 13:22
Kruk chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku
Kruk chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku
fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Zarząd Kruka zakłada, że będzie rekomendował akcjonariuszom przeznaczanie na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w polityce dywidendowej na lata 2021 – 2024.

Spółka w polityce dywidendowej podała, że "co do zasady spółka będzie dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy".

"Biorąc to pod uwagę, wprowadzenie polityki jest pewnego rodzaju formalizmem, ale również deklaracją wobec akcjonariuszy w okresie wchodzenia na nowe poziomy inwestycyjne przez Kruka. Chcemy być przewidywalni dla inwestorów pod względem wypłaty dochodów, a jednocześnie zwiększać swoją wartość w czasie i móc dalej rozwijać nasz biznes. Warunek rozwoju jest kluczowy i będziemy go z zarządem brali pod uwagę zawsze przy analizie rekomendacji co do wypłaty dywidendy" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Kruka Piotr Krupa.

Kruk nie wykluczył możliwości podjęcia decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

"Polityka podlegać będzie okresowej weryfikacji i/lub aktualizacji przez zarząd, a decyzje w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy będą podejmowane uwzględniając sytuację rynkową, sytuację finansową Grupy Kruk, perspektywy dalszego jej rozwoju i kierunków działalności, inwestycje, decyzje związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu płynności, a także aktualne wymogi prawa" - napisano w komunikacie

Kruk podał, że pozostawienie całości zysku w spółce lub wypłata dywidendy w wysokości mniejszej niż 30 proc. jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:

- wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;

- spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie; 

- plany i perspektywy rozwoju grupy będą wskazywać, że pozostawienie większych środków pieniężnych w spółce przyczyni się do wzrostu wartości spółki; 

- spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy; 

- wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących Spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;

- pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.

W polityce dywidendowej Kruk założył, że kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy może zostać powiększona o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Kwota ta zostanie pomniejszona między innymi o niepokryte straty.

Po trzech kwartałach 2021 roku zysk netto grupy Kruk wyniósł 565 mln zł, czyli był ponad 16-krotnie większy niż przed rokiem.(PAP Biznes)

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki