1000 zł miesięcznie dla studentów

redaktor Bankier.pl

Nawet 1000 zł miesięcznie dla studentów i doktorantów, a wnioski można teraz składać przez cały rok. Już 398 tys. studentów i doktorantów skorzystało z kredytu studenckiego.

(fot. Krzysztof Wojciewski / FORUM)

Najwyższa miesięczna rata w wysokości 1000 zł oraz trzy mniejsze transze do wyboru. Wraz z początkiem zajęć uczniowie szkół wyższych szukają źródeł finansowania. Kredyt studencki z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Od 1998 roku z preferencyjnego kredytu skorzystało blisko 400 tys. studentów oraz doktorantów.  

Zmiany od roku akademickiego 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 zaszło kilka zmian dotyczących zasad udzielania kredytu studenckiego. Najważniejsze z nich to:

 • nieograniczony czas składania wniosków – przez cały rok,
 • przesunięta granica wieku - dla studentów do 30 roku życia i dla doktorantów do 35. roku życia,
 • włączenie kas oszczędnościowo-kredytowych do instytucji udzielających kredyt,
 • ujednolicenie sposobu obliczania dochodu na osobę w rodzinie,
 • możliwość elektronicznego składania wniosków.

Od tego roku studenci mogą składać wnioski o przyznanie kredytu przez cały rok. Wcześniej wnioski można było składać w jednej turze do 20 października. Przed zmianami o kredyt mogły starać się osoby, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 25 roku życia. Obecnie sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie jest identyczny jak przy składaniu wniosku o stypendium socjalne. Przed zmianami w obu przypadkach obowiązywał odmienne zasady. Po zmianach wnioski o kredyt można składać elektronicznie.

Dla kogo kredyt?

Kredyt preferencyjny przeznaczony jest dla studentów, którzy nie ukończyli 30 roku życia, oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 2500 zł/m-c netto.

Kredyt dostępny jest dla studentów uczelni publicznych i prywatnych oraz przysługuje w trybie nauki stacjonarnym, oraz niestacjonarnym.

W celu otrzymania kredytu studenckiego kredytobiorca musi znaleźć osobę, która w razie jego niezdolności do spłaty przejmie ciężar zobowiązania. Poręczycielem może być członek rodziny, krewny lub inna osoba niespokrewniona z kredytobiorcą. W przypadku gdy osoba składająca wniosek nie jest w stanie znaleźć poręczyciela, kredyt może zostać podżyrowany przez:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego:

  • 100% wykorzystanej kwoty kredytu dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, przebywający w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej, turnusowej lub okresowej – dochód na osobę jest nie wyższy niż 2500 zł/m-c netto,

  • 100% wykorzystanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł,

  • 90% wykorzystanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000 zł.

 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla studentów pochodzących lub zamieszkujących obszary wiejskie:
  • 100% wykorzystanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł,
  • do 80% w zależności od dochodu na osobę w rodzinie studenta.

O poręczenie ARiMR studenci i doktoranci mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielczej Grupie Bankowej. Wykorzystana kwota kredytu nie zawiera odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem.

Gdzie po kredyt studencki?

Kredyt studencki można otrzymać w czterech bankach:

 • PKO Bank Polski,
 • Pekao SA,
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości.

Jak informuje Spółdzielcza Grupa Bankowa, kredytu studenckiego mogą udzielać tylko te banki, które przystąpiły do programu.

Wszystkie instytucje poza Bankiem Pekao SA pobierają miesięczną prowizję od rat kredytu. Kredytobiorcy nieposiadający konta w jednym z wymienionych bankach muszą liczyć się z opłatą za przelew środków na rachunek w innej instytucji.

Kredyt studencki - prowizje i opłaty w bankach
Nazwa Banku Opłata od osób posiadających konto w banku Opłata od osób nieposiadających konto w banku
Bank Pekao SA 0,00 zł (1) 0,50%
Bank Polskiej Spółdzielczości 1,00% 1,00%
PKO Bank Polski 2,00% 5,00%
Spółdzielcza Grupa Bankowa 2,50% 2,50%
1) 0 zł dla posiadacza dowolnego rachunku typu Eurokonto, pozostali klienci 0,50% kwoty raty każdorazowo od wypłacanej miesięcznej transzy kredytu
Źródło: Bankier.pl na podstawie tabeli prowizji i opłat dostępnych na stronach internetowych banków

Bank na podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu ma 30 dni. Okres może wydłużyć się do 60 dniu, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które nie wynikają z winy banku ani studenta.

Maksymalnie 1000 zł miesięcznie

Kredyt studencki wypłacany jest w miesięcznych transzach, ich wielkość zależna jest od preferencji studenta oraz jego zdolności kredytowej. W bankach dostępne są cztery możliwości:

 • 400 zł,
 • 600 zł,
 • 800 zł,
 • 1000 zł.

Kredytobiorca może zmienić wysokość pobieranych transz w trakcie trwania umowy.

Kredyt można wziąć na okres 6 lat studiów oraz przedłużyć o 4 lata studiów doktoranckich. W trakcie jednego roku student otrzymuje wypłaty przez 10 miesięcy. Maksymalnie w okresie 6-letnich studiów można otrzymać 60 transz oraz 40 transz w przypadku osób uczęszczających do szkoły doktorskiej.

Jak spłacić kredyt studencki?

Niskie oprocentowanie kredytu studenckiego to jego największa zaleta. Absolwent płaci odsetki w wysokości 0,875%. Stopa procentowa kredytu nie może być wyższa od 1,2 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego. Połowa oprocentowania ciąży na kredytobiorcy, drugą pokrywa budżet państwa.

Jedną z korzyści związanej z kredytem studenckim jest dwuletni okres karencji. Kredytobiorca rozpoczyna spłacanie zobowiązania po 2 latach od ukończenia studiów.

Spłacanie zobowiązania trwa dwa razy dłużej od czasu pobierania kredytu. W przypadku gdy student pobierał wypłaty przez 50 miesięcy, to okres spłacania zobowiązania będzie trwał przez 100 miesięcy.

Umorzenie kredytu studenckiego

Umorzenie odbywa się na wniosek kredytobiorcy. Przewidziane jest dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim. Umorzenie możliwe jest w wysokości:

 • 50% - dla osób w grupie 1% najlepszych absolwentów,

 • 35% - dla osób w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,

 • 20% - dla osób w grupie od 5.01% do 10% najlepszych absolwentów.

Kredytobiorca może złożyć wniosek o umorzenie po ogłoszeniu przez rektora uczelni listy najlepszych absolwentów. Do pisma należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że absolwent znalazł się w danej grupie najlepszych studentów lub doktorantów. Czas na rozpatrzenie wniosku to 30 dni od jego złożenia.

Kredyt może być również umorzony ze względu na trudną sytuację życiowej lub materialnej. W takim przypadku absolwent, nie wcześniej niż 60 dni przed rozpoczęciem spłaty kredytu studenckiego, może złożyć wniosek o jego umorzenie do właściwego ministra.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Kredyt studencki jest preferencyjny, ale procedury jego udzielenia nie odbiegają od standardowych zasad. Wnioskodawca musi przygotować plik niezbędnych dokumentów:

 • wniosek o kredyt,

 • dowód tożsamości,

 • zaświadczenie potwierdzające status studenta lub doktoranta wydane przez uczelnię (w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia lub do szkoły doktorskiej – zaświadczenie potwierdzające udział w rekrutacji),

 • oświadczenie o dochodach oraz liczbie osób w rodzinie,

 • oświadczenie poręczyciela.

Dokumenty można złożyć w placówce jednego z banków udzielających kredytu lub elektronicznie poprzez serwis internetowej bankowości wybranej instytucji.

Dominika Florek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 3 wawrzy

Córce leśniczego się umorzy a starym elytom nie ! Dojna zmiana w rozkwicie !

! Odpowiedz
0 4 nostsherlock

No pewnie, najlepiej na kredyt. A po studiach brak perspektyw na pracę i brak środków na spłatę kredytu. Nowoczesny system niewolnictwa względem sektora bankowego kwitnie

! Odpowiedz
3 27 xiven

to się po prostu w pale nie mieści, toż to robol pracujący za najniższą krajową więcej się dorobi w życiu od takiego studenta kredyciarza

! Odpowiedz
19 43 anty12

Niewolnicy po studiach. PiSiory promuja system hamerykanski. Trzeba byc idiota zeby wierzyc ze studia dadza CI dobra prace i godne zycie.

! Odpowiedz
11 35 cowabunga

super. zaraz po szkole kilkadziesiąt kilo PLN w du...ę. Super - nic tylko brać ! bierzcie bo nie będzie!

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne