Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Studencki budżet bardzo często jest niezwykle skromny, a utrzymanie się w ośrodkach akademickich potrafi sporo kosztować. Dobrym sposobem na zdobycie dodatkowych środków jest kredyt studencki.

Co prawda studia państwowe w Polsce są bezpłatne, jednak utrzymanie się w dużym mieście oraz zakup wszystkich potrzebnych materiałów może generować spore koszty. Niestety, nie każdy student może liczyć na wsparcie rodziców, którzy często sami nie posiadają zbyt wysokich dochodów. W związku z tym żakowie często rozglądają się za różnymi rozwiązaniami, które pozwolą im spokojnie się uczyć, nie martwiąc się o pieniądze. A do tych najpopularniejszych z pewnością należy kredyt studencki.To jeden z najatrakcyjniej oprocentowanych produktów na rynku, dlatego warto z niego skorzystać i uzyskać środki, które można właściwie spożytkować na starcie dorosłego życia.

Co to jest kredyt studencki i jak go otrzymać? Co to jest kredyt studencki i jak go otrzymać? (fot. Krzysztof Wojciewski / FORUM)

Kredyt studencki – wsparcie dla studentów

Kredyt studencki jest jednym ze sposobów na sfinansowanie wydatków generowanych podczas studiów i niezbędnych do zapewnienia młodym ludziom rozwoju. Spłata odsetek kredytów studenckich jest dotowana przez państwo, w związku z czym koszty związane ze zobowiązaniem są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnego kredytu gotówkowego. Wiele osób twierdzi nawet, że wsparcie finansowe otrzymujemy w tym przypadku praktycznie za darmo.

Co ważne: kredyt studencki znajduje swoje umocowanie w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną również Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0. Dokument ten w bardzo rozbudowany sposób podchodzi do różnych aspektów funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego, w tym pomocy socjalnej dla studentów i doktorantów, a właśnie do tego segmentu zaliczyć należy kredyty studenckie. Według danych ministerstwa z tego rodzaju wsparcia w latach 1998-2017 skorzystało niemal 400 tys. młodych ludzi. Wprowadzone niedawno przepisy znacząco ułatwiają jednak cały proces i sprawiają, że wnioskowanie o pożyczkę studencką staje się jeszcze bardziej korzystne.

Na nowych zasadach

Ustawa 2.0 wprowadziła wiele zmian w procedurze udzielania kredytów studenckich. Od 1 stycznia 2019 roku można ubiegać się o nie przez cały rok, wcześniej było to natomiast możliwe jedynie w okresie wakacyjnym, a więc od lipca do października. Sama umowa musiała natomiast zostać podpisana do końca grudnia. Osoby zainteresowane kredytem studenckim obecnie otrzymają również decyzję instytucji finansowej najpóźniej w ciągu 30 dni, więc zyskają stosunkowo szybki dostęp do gotówki.

Kolejnym udogodnieniem jest ułatwienie równoczesnego aplikowania o kredyt studencki i stypendium socjalne. W obu przypadkach kluczowe znaczenie odgrywa dochód na osobę w rodzinie. O ile wcześniej przyjęte limity mogły od siebie odbiegać, teraz zostały ujednolicone, co ułatwia składanie wniosków i uzyskanie wsparcia z obu tych źródeł.

Pożyczka studencka online

Kolejną zachętą do zaciągnięcia kredytu studenckiego jest prosta forma wnioskowania. Konstytucja dla Nauki umożliwia przejście przez cały proces online, bez potrzeby wychodzenia z domu. Status studenta będzie natomiast dwa razy do roku automatycznie sprawdzany przez instytucję, wobec czego znika konieczność przedstawiania jej zaktualizowanej legitymacji studenckiej.

Kredyty studenckie na specjalnych warunkach

Pożyczka studencka pod wieloma względami różni się od dostępnych na rynku produktów kredytowych:

 • Niskie oprocentowanie: student zainteresowany zaciągnięciem kredytu studenckiego zyska dostęp do bardzo taniej gotówki. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. W praktyce: na rynku nigdy nie znajdziemy tak taniej pożyczki, jaką oferuje kredyt studencki.
 • Kredyt na okres studiów: kredyty studenckie mogą być wypłacane maksymalnie przez 6 lat w przypadku studentów oraz 4 lata w przypadku słuchaczy szkół doktorskich.
 • Sposób wypłacania: kredyt studencki jest wypłacany w transzach przez cały rok akademicki, a więc 10 miesięcy.
 • Dogodna splata: spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów. Liczba rat wynosi natomiast dwukrotność liczy wypłaconych transz pożyczki studenckiej.
 • Dopłata ze strony państwa: niskie oprocentowanie, uzależnione od wysokości stopy redyskontowej, to nie wszystko. W trakcie pobierania pożyczki studenckiej oraz okresie karencji spłaty to państwo spłaca odsetki.

Kwota kredytu studenckiego

Specyficzna forma kredytów studenckich przekłada się oczywiście również na środki, na które możemy liczyć. Składając wniosek, możemy określić, jaką kwotę miesięczną chcemy uzyskać. Do wyboru pozostają 4 opcje: 400, 600, 800 lub 1000 zł. Oczywiście bank udzielający pożyczki studenckiej nie zawsze musi zgodzić się na finansowanie w określonej wysokości. Będzie to zależne m.in. od oceny zdolności kredytowej. Nawet jeżeli nią nie dysponujemy, możemy nadal liczyć na wsparcie instytucji państwowych. Specjalne poręczenia kredytów studenckich są wydawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kto może się ubiegać o kredyt studencki?

Kredyt studencki jest przeznaczony dla studentów i doktorantów uczelni publicznych i niepublicznych. Mogą to być studenci zarówno studiów dziennych, jak i wieczorowych oraz zaocznych. Warunkiem w tym przypadku jest również ich wiek. W chwili składania wniosku student nie może przekroczyć 30 roku życia, natomiast doktorant 35 roku życia. Takie prawo przysługuje również słuchaczom Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, które są osobami cywilnymi, a także cywilom będącym słuchaczami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Z założenia kredyt studencki jest wsparciem finansowym, które ma pomóc studentom z rodzin o nie najlepszej sytuacji materialnej. W związku z tym jednym z najważniejszych warunków ubiegania się o takie finansowanie jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Każdego roku ustala się, ile może on wynosić maksymalnie, aby dany student mógł się starać o przyznanie mu kredytu studenckiego.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź ofertę najlepszych kredytów gotówkowych na 5000 zł

Kredyt studencki: w jakich instytucjach?

Obecnie o kredyty studenckie można ubiegać się w czterech bankach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Aby skutecznie złożyć wniosek o pożyczkę studencką, powinniśmy rozpocząć od wizyty na stronie internetowej instytucji lub bezpośrednio w placówce banku.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Tak jak w przypadku każdego innego kredytu, aby otrzymać kredyt studencki, konieczne jest przejście przez etap wypełniania wszelkich formalności. Absolutną podstawą jest oczywiście wniosek, który należy złożyć w banku, w którym chcielibyśmy zaciągnąć kredyt studencki. Do takiego dokumentu należy również dołączyć zaświadczenie określające dochody rodziny kredytobiorcy. Dodatkowo do banku musimy również dostarczyć dowód potwierdzający to, że jesteśmy studentami lub też bierzemy udział w rekrutacji na konkretną uczelnię. Wniosek o pożyczkę studencką można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Oczywiście bank będzie potrzebował również dokumentów, dzięki którym będzie w stanie ocenić zdolność kredytową oraz zabezpieczenia spłaty kredytu. W większości przypadków chodzi tutaj o zaświadczenia uzyskane od pracodawców osób, które są poręczycielami kredytu studenckiego. Każdy bank może również poprosić nas o innego typu dokumenty, dlatego warto dowiedzieć się wszystkiego o wymaganych przez daną instytucję formalnościach jeszcze zanim wystąpimy z wnioskiem kredytowym.

Kredyt studencki - jakie poręczenie jest wymagane?

Osoba zaciągająca kredyt na studia musi posiadać co najmniej jednego poręczyciela. To właśnie on będzie odpowiedzialny za spłatę zadłużenia w sytuacji, gdy student nie będzie w stanie uregulować takiego zobowiązania samodzielnie. Kto zatem może być poręczycielem? W zdecydowanej większości przypadków są to rodzice, rodzeństwo lub dalsza rodzina studenta. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nie możemy liczyć na pomoc kogokolwiek z naszych bliskich. Wówczas, mamy możliwość ubiegania się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pierwsza z tych instytucji poręcza całość kredytu dla studentów pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz tych, których dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1500 zł. Jeśli natomiast wysokość takiego dochodu nie przekracza 2000 zł, Bank poręcza 90% kredytu. Z kolei, gdy chodzi o ARiMR, o jej poręczenie mogą się starać studenci pochodzący z obszarów wiejskich. Jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1000 zł, Agencja może poręczyć 100% kredytu studenckiego. W pozostałych przypadkach jest to natomiast 80%.

Umorzenie kredytu studenckiego

Kolejną zaletą pożyczki tego typu jest możliwość umorzenia kredytu studenckiego lub jego części. Może wynikać to zarówno z trudnej sytuacji życiowej, jak i dobrych wyników w nauce, dlatego też pobieranie świadczeń powinno być bodźcem do wyjątkowo sumiennej pracy. Umorzenie kredytu studenckiego będzie miało miejsce, jeśli kredytobiorca ukończy studia w grupie:

 • 1% najlepszych studentów: umorzonych zostanie 50% zadłużenia.
 • 1,01 do 5% najlepszych studentów: umorzonych może zostać 35% zadłużenia.
 • 5,01 do 10% studentów: umorzeniu może podlegać 20% zadłużenia.

W części lub całości kredyt studencki może zostać również umorzony w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub niezdolności do spłaty zobowiązania. Wówczas decyzja należy do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Skorzystaj z pomocy eksperta
Ikona informacji Najnowsze poradniki finansowe:

2020-11-23

Black Week: kiedy wypada tydzień promocji? Co warto kupić?

Koniec roku to standardowo czas dużych wyprzedaży. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest Black Friday, który coraz częściej przekształca się w Black Week, a więc okrągły tydzień pełen świetnych okazji.

2020-11-20

Cyber Monday: jak znaleźć najlepsze promocje w trakcie Cyber Week?

Ostatni tydzień listopada to idealny moment na dokonywanie zakupów. Szczególne powody do zachwytu czekają na osoby poszukujące sprzętu elektronicznego i cyfrowych rozwiązań. W tym celu warto zaznajomić się z pojęciami Cyber Monday oraz Cyber Week.

2020-11-20

Czarny piątek. Kiedy jest Black Friday? Co warto kupić?

Ostatni tydzień listopada kojarzy się z czasem atrakcyjnych sklepowych wyprzedaży. Black Friday, czyli Czarny Piątek, to okazja do osiągnięcia sporych oszczędności. Warto dowiedzieć się, kiedy dokładnie wypada i co warto w tym okresie kupić.

Średnia krajowa: ile wynoszą średnie zarobki w Polsce?

Jednym ze wskaźników, pozwalających na ocenę zarobków i ich poziom na przestrzeni lat, jest przeciętne wynagrodzenie, czyli popularna średnia krajowa. Warto dowiedzieć się, jak jest ustalana oraz na co ma wpływ.

Liga Mistrzów: gdzie oglądać? Liga mistrzów w TV i internecie

Piłka nożna to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych sportów na świecie. Uwagę milionów kibiców przykuwa przede wszystkim Liga Mistrzów. Gdzie oglądać mecze? Istnieje kilka sprawdzonych, legalnych sposobów.

Ekstraklasa w tv na żywo: gdzie oglądać mecze Ekstraklasy w tv?

Rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy przyciągają na stadiony i przed telewizory fanów futbolu z całego kraju. Zanim sezon rozpocznie się na dobre, warto dowiedzieć się, gdzie można zobaczyć mecze ekstraklasy w TV.

Minimalne wynagrodzenie 2020. Najniższa krajowa netto i brutto

Wysokość dochodów to jeden z najważniejszych bodźców skłaniających do podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie te nie mogą być niższe od pensji minimalnej. Warto dowiedzieć się, ile wynosi najniższa krajowa netto i brutto.