REKLAMA

Kredyt a leasing

Łukasz Piechowiak2011-02-14 06:00główny ekonomista Bankier.pl
publikacja
2011-02-14 06:00

Rynek finansowy oferuje szereg różnych form finansowania praktycznie dla każdego rodzaju inwestycji. Jedną z nich jest leasing, który pod względem popularności powoli zaczyna wypierać tradycyjny kredyt.

Co wybrać, kredyt czy leasing? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Wybór zależy od bardzo wielu czynników tj. wielkości firmy, celu inwestycji, branży, kosztu itd. Mamy nadzieję, że cykl Porównaj i zyskaj: LEASING pozwoli Państwu na zrozumienie tego, co kryję się pod tym pojęciem oraz ułatwi podjęcie decyzji, odnośnie do wyboru formy finansowania przyszłych inwestycji.

Kredyt i leasing


Leasingu i kredytu nie można rozpatrywać jako całkowicie substytucyjnych produktów finansowych. Każdy z nich spełnia inną funkcję. Leasing skierowany jest do firm, które raczej chcą zakupić przedmioty przeznaczone na zużycie np. samochody służbowe.

Z kolei kredyt ze względu na dłuższy okres finansowania o wiele lepiej sprawdzi się przy zakupie nieruchomości. W związku z tym, zanim przedsiębiorca uda się do doradcy finansowego, powinien dokładnie określić, jakie są jego potrzeby.

Warto wprowadzić kryteria oceny istotności, czyli co jest dla nas najważniejsze przy wyborze danej formy finansowania. Dobry podział zaproponowali doradcy Leasingowo-Kredytowi Finansowanie 24. W zmodyfikowanej skróconej wersji wygląda on następująco:

 1. skutki podatkowo-finansowe, czyli ile ewentualnie można zyskać na zwrocie VAT i amortyzacji i czy korzyści będą wyższe niż przy zakupie na kredyt?

 2. wymagania dokumentowe, czyli szybkość decyzji, średni czas potrzebny do podpisania umowy. W tym wypadku korzystniej wypada leasing,

 3. wymagany wkład własny, czyli jaką część inwestycji przedsiębiorca musi sfinansować z własnych środków. Firmy leasingowe zwykle wymagają o wiele niższego wkładu własnego,

 4. skutki formalno-prawne, czyli do kogo będzie należeć zakupiony przedmiot, jaki jest sposób rozwiązania/przepisania umowy, rodzaj zabezpieczenia itp.

Raport specjalny Bankier.pl

Porównaj i zyskaj: LEASING

Chciałbyś skorzystać z leasingu, ale masz wątpliwości? Porównej tę formę finansowania z innymi możliwościami i sprawdź ile możesz zyskać!


Kredyty dalej na topie


Kredyt jest podstawową formą finansowania dla większości firm w Polsce. Większość banków oferuje kredyty dla przedsiębiorstw, niemniej nie każdy posiada pełną ofertę dostosowaną do obecnych potrzeb inwestycyjnych danej firmy.

Zasadniczo kredyty dla firm należy podzielić na inwestycyjne i obrotowe. Obrotowe głównie wykorzystywane są do zapewnienia płynności w bieżącej działalności firmy tj. regulowania zobowiązań w terminie. Zatem konkurencyjnym produktem dla leasingu jest kredyt inwestycyjny.
Kredyt można przeznaczyć na zakup środków trwałych, budowę lub rozbudowę, poprawę zdolności produkcyjnych, zakup patentów, licencji, na przejęcia innych przedsiębiorstw oraz na cel dowolny. Jednak ubiegając się o niego, należy liczyć się ze sporą ilością dokumentów, opinii, zaświadczeń i oświadczeń. Część z nich nie może być starsza niż miesiąc. Ponadto bank może wymagać przygotowania biznesplanu.

Oprócz tego każdy bank bada zdolność kredytową na podstawie wymaganych przez siebie dokumentów np.:
 1. bilansu,
 2. oświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS,
 3. kopie umów z kontrahentami itp.
Od zdolności kredytowej uzależniona jest wysokość kredytu oraz na jak długo zostanie on udzielony. Przyjmuje się, że maksymalny okres kredytowania to 120 miesięcy (może on ulec wydłużeniu). Prócz tego należy liczyć się z koniecznością wniesienia stosunkowo wysokiego wkładu własnego (zwykle 20-30% wartości inwestycji) oraz zabezpieczenia kredytu np. hipoteką. Niemniej niewątpliwą zaletą kredytu jest fakt, że zakupiony przedmiot staje się własnością kredytobiorcy, a nie banku.


Standardowe cechy

leasingu

kredytu

 • W zależności od przedmiotu i firmy leasingowej wkład własny standardowo od 0 do 45%,

 • Okres finansowania standardowo od 24 do 60 miesięcy,

 • Nie wymaga tak wielu dokumentów, procedura jest dużo prostsza. Limity zdolności kredytowej są dużo większe niż przy kredycie,

 • Stosunkowo duża rata, ale klient zyskuje na „odzyskiwanym” podatku,

 • Zabezpieczeniem kredytu może być weksel własny in blanco,

 • Przedmiot nie należy do leasingobiorcy, ale zawsze istnieje możliwość cesji umowy leasingowej,

 • Gdy przedmiot zostanie skradziony lub zniszczony, ubezpieczenie przeznaczane jest na pokrycie do zapłaty rat wraz z wykupem. Za ewentualny niedobór trzeba dopłacić. Niestety przedmiot „nie należy” do leasingobiorcy, więc ubezpieczenie w całości trafia do leasingodawcy.

 • W zależności od banku oraz przedmiotu kredytu potrzebny udział własny od 0 do 90%,

 • Okres kredytowania standardowo od 1 do 120 miesięcy,

 • Wymaga bardzo wielu dokumentów m.in. z ZUS, Urzędu Skarbowego, bilansu przedsiębiorstwa do zbadania zdolności kredytowej.

 • Prawa własności zakupionego przedmiotu należą do kredytobiorcy, a nie Banku,

 • Zwykle niższa rata niż w przypadku leasingu ze względu na dłuższy okres kredytowania,

 • Wymagane zabezpieczenie kredytu np. w formie hipoteki,

 • Żeby sprzedać przedmiot np. pojazd, najpierw trzeba spłacić kredyt,

 • Gdy przedmiot zostanie skradziony lub zniszczony, ubezpieczenie pokrywa pozostałą do spłaty część kapitału, a ewentualna nadwyżka zwracana jest klientowi.

 

Teraz leasing...


... obok kredytu jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania inwestycji. Polega na tym, że leasingodawca (firma leasingowa) zakupuje dany przedmiot, które oddaje do użytku (leasingobiorcy) korzystającemu. Przez cały okres trwania umowy przedmiot pozostaje własnością finansującego.

Z kolei korzystający zobowiązuje się do płacenia leasingodawcy z góry określonych rat za używanie zakupionego przez niego przedmiotu. Mogą nim być: dobra ruchome nowe i używane, środki transportu, maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz nieruchomości (działki, budynki). Niestety w odróżnieniu od kredytu, przedmiot leasingowany pozostaje własnością leasingodawcy.

Wyróżnia się kilka rodzajów leasingu:

Reklama
 1. Operacyjny
 2. Finansowy
 3. Zwrotny


To w jakim przypadku i który rodzaj powinien wybrać przedsiębiorca zostanie szczegółowo omówione w pozostałych artykułach z cyklu Poznaj i zyskaj: LEASING.

Starając się o leasing, przedsiębiorstwo nie musi wykazywać dużej zdolności kredytowej. Również nie ma potrzeby przedstawiania tylu dokumentów co w przypadku kredytu – bardzo często nie ma konieczności okazywania zaświadczeń z ZUS i US. Wymagany wkład własny zwykle jest o wiele niższy niż w przypadku kredytu (standardowo jest to ok. 10% wartości przedmiotu plus VAT).

Tydzień w Biznesie: sprzedajesz w sieci, broń się przed fiskusem


Ponadto ze względu na stosowanie uproszczonych procedur i nie tak „sumienne” badanie zdolności kredytowej co w przypadku kredytu, leasing cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród małych i średnich przedsiębiorców. Zwłaszcza tych, którzy działają na rynku od niedawna.

Korzyści płynące z leasingu mają przede wszystkim charakter podatkowy. W przypadku kredytu kosztem podatkowym są odsetki oraz amortyzacja. Z kolei w przypadku leasingu jest to rata leasingowa. Ponadto przy kredycie przedsiębiorca odliczy dużo mniejszy VAT. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w artykule Leasing a podatki.

Dodatkowo w odróżnieniu od towarzystw leasingowych, banki niechętnie udzielają kredytów młodym firmom. Starając się o kredyt, przedsiębiorca musi być obecny na rynku przynajmniej kilka lat. Z kolei z leasingu mogą skorzystać firmy nowe, zwykle wystarczy udokumentowana działalność powyżej 12 miesięcy.


4 podstawowe wady leasingu

 1. Leasingobiorca nie uzyskuje prawa własności do przedmiotu, dopóki nie spłaci wszystkich rat oraz nie dokona wykupu.

 2. Cała odpowiedzialność za przedmiot leasingu leży po stronie leasingobiorcy. W związku z tym powinien on wykupić stosowne ubezpieczenie. To z kolei oznacza wyższe koszty.

 3. Utrata przedmiotu leasingu np. kradzież nie zwalnia z obowiązku opłacania rat leasingowych. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że urząd skarbowy nie potraktuje tych rat, jako kosztów uzyskania przychodu. To oczywiście wpłynie na wzrost kosztów. W celu ochrony swoich interesów, leasingobiorca powinien wykupić stosowne ubezpieczenie.

 4. Przy uwzględnieniu wszystkich kosztów transakcyjnych w ostatecznym rozrachunku leasing może okazać się droższy niż kredyt bankowy.

O tym jak wybrać leasing by ostatecznie był on korzystniejszą od kredytu formą finansowania inwestycji, dowiecie się Państwo czytając pozostałe artykuły z cyklu: Porównaj i zyskaj: Leasing.


20 lat obecności na rynku


Zarówno kredyt, jak i leasing mają swoje zalety i wady. O ile kredyt znany jest od początków bankowości, o tyle leasing w Polsce dostępny jest dopiero od 20 lat. Jest to stosunkowo skomplikowana forma finansowania inwestycji, niestety o wiele trudniejsza w zrozumieniu niż „zwyczajny” kredyt. Wielu przedsiębiorców zapoznając się ze szczególnymi rodzajami leasingu, po prostu rezygnuje z powodu trudności z ich zrozumieniem. W cyklu "Poznaj i zyskaj: Leasing" postaramy się w stosunkowo łatwy i przystępny sposób przedstawić państwu jego różne formy, a co najważniejsze pomóc w odpowiedzi na pytanie „kiedy najbardziej opłaca się po niego sięgnąć?”.

Łukasz Piechowiak
Bankier.pl
l.piechowiak@firma.bankier.pl

Źródło:
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (3)

dodaj komentarz
~Adam_Ciechanski
Do MasterBlast - a co Pan sądzi o http://www.rl.com.pl/dla-firmy/specjalistyczne-srodki-transportu ? Od lat działam w transporcie międzynarodowym, ale dopiero teraz mogę pozwolić sobie na bezpieczne zawarcie umowy leasingowej. Czy dla takich jak ja Raiffaisen również będzie dobrym rozwiązaniem. Słyszałem, że tak, ale chcę zasięgnąć Do MasterBlast - a co Pan sądzi o http://www.rl.com.pl/dla-firmy/specjalistyczne-srodki-transportu ? Od lat działam w transporcie międzynarodowym, ale dopiero teraz mogę pozwolić sobie na bezpieczne zawarcie umowy leasingowej. Czy dla takich jak ja Raiffaisen również będzie dobrym rozwiązaniem. Słyszałem, że tak, ale chcę zasięgnąć porady jak największej liczby osób. Dziękuję i pozdrawiam
~MasterBlast
Oczywiście, że leasing jest lepszy - w szczególności, gdy chcemy zawrzeć umowę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Według mnie dla samej tylko oszczędności czasu przy tych wszystkich formalnościach warto rozważyć leasing finansowy na auto aniżeli chodzić po bankach i słuchać coraz to gorszych warunków. Właśnie kończy Oczywiście, że leasing jest lepszy - w szczególności, gdy chcemy zawrzeć umowę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Według mnie dla samej tylko oszczędności czasu przy tych wszystkich formalnościach warto rozważyć leasing finansowy na auto aniżeli chodzić po bankach i słuchać coraz to gorszych warunków. Właśnie kończy mi się umowa na leasing z Raiffaisen (www.rl.com.pl) - tam najlepiej zajrzeć, zwłaszcza jeśli interesują nas tzw. "celowe" oferty.
~Agnieszka
W moim odczuciu leasing jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż kredyt. Od dwóch lat odliczam sobie go od podatku i dzięki temu nie odczuwam tak bardzo jego skutków. Chociaż na początku byłam niemal zdecydowana już na kredyt gotówkowy 50/50. i w sumie tak rzutem na taśmę, znalazłam samochód przez sprzedamgo (bo kupowałam używane autko),W moim odczuciu leasing jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż kredyt. Od dwóch lat odliczam sobie go od podatku i dzięki temu nie odczuwam tak bardzo jego skutków. Chociaż na początku byłam niemal zdecydowana już na kredyt gotówkowy 50/50. i w sumie tak rzutem na taśmę, znalazłam samochód przez sprzedamgo (bo kupowałam używane autko), od słowa do słowa, wyszło, że mogą mi pomóc oszacować co będzie bardziej opłacalne. Czasem dobrze po prostu kogoś zapytać, jeśli sami nie znamy się dokładnie na rzeczy.

Powiązane: Bank dla firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki