REKLAMA
NA ŻYWO

Kino Polska TV S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

2023-01-09 10:12
publikacja
2023-01-09 10:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-09
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2023 r.:

• Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022
- termin publikacji: 5 kwietnia 2023 r.
• Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022
- termin publikacji: 5 kwietnia 2023 r.
• Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r.
- termin publikacji: 11 maja 2023 r.
• Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r.
- termin publikacji: 17 sierpnia 2023 r.
• Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
- termin publikacji: 16 listopada 2023 r.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wskazanych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 r. i za II kwartał 2023 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu niniejszego sprawozdania.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-09 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2023-01-09 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki