REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej

2020-07-01 17:31
publikacja
2020-07-01 17:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 lipca 2020 r. Pan Alber Uziyel złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Pan Alber Uziyel nie wskazał przyczyn złożenia rezygnacji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał również rezygnację od Pani Katarzyny Woźnickiej z pełnienia przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Pani Katarzyna Woźnicka nie wskazała przyczyn złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2020-07-01 Marcin Kowalski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki