KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2020-07-07 21:00
publikacja
2020-07-07 21:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 7 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki, powołało z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję następujące osoby:

1.Panią Agnieszkę Bernabiuk-Perkowską
2.Panią Krystynę Mirecką
3.Pana Macieja Szulc
4.Pana Jarosława Kołcun
5.Pana Rafała Kusego

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki poniżej przekazuje informacje w zakresie wskazanym w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wymienione osoby:

- nie prowadzą działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta,
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki
kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie zostały wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Pani Krystyna Mirecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa oraz prawnej obsługi biznesu w branży budowlanej i deweloperskiej ukierunkowanych głównie na wzmocnienie bezpieczeństwa przedsiębiorstw i spółek kapitałowych jako uczestników obrotu gospodarczego (m. in. CFP Sp. z o.o., PKO Inwestycje Sp. z o.o., Polnord S.A.), w tym w aspekcie systemów ich funkcjonowania, wewnętrznych procesów decyzyjnych oraz prowadzonej działalności inwestycyjnej. Pani Krystyna Mirecka była również przewodniczącą w radach nadzorczych kilku spółek z branży budowlanej.
Pani Krystyna Mirecka ma również doświadczenie w obsłudze spółek publicznych, poczynając od aktywnego uczestnictwa w procesie wprowadzenia spółki Beton Stal S.A. na GPW w Warszawie, a następnie pełniąc przez kilka lat funkcję Dyrektora Biura Prawnego w Polnord S.A.

Pani Krystyna Mirecka złożyła oświadczenie o niezależności – kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Ponadto Emitent wskazuje, iż życiorysy pozostałych członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-07 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki