KNF: 1,5 miliona kary dla ubezpieczyciela

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na firmę Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 1,5 mln zł. To reakcja KNF na nieprawidłowości związane z dokonywaniem inwestycji.

Źródło: FORUMZarząd Vienna Insurance Group. Artur Borowiński, Peter Hagen i Franz Fuchs

- Zakład ubezpieczeń inwestował m.in. w obligacje i akcje podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, o niskim kapitale zakładowym, które powstały i wyemitowały obligacje w krótkim czasie przed dokonaniem inwestycji, a w zakładzie ubezpieczeń nie istniały analizy ich sytuacji finansowej – czytamy w komunikacie KNF.

- Niejednokrotnie nabywano wszystkie wyemitowane przez dany podmiot papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe z długim terminem wykupu lub z opcją wykupu poprzez wydanie obligacji nowej emisji. Brak było zabezpieczenia inwestycji lub wartość zabezpieczeń nie była wystarczająca z punktu widzenia standardów inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń na lokowanie środków w instrumenty, które nie były dopuszczone do obrotu zorganizowanego oraz na koncentrację zaangażowania w akcje i obligacje tych samych podmiotów – dodaje Komisja.

- Inwestycje były dokonywane niezgodnie z obowiązującymi w zakładzie ubezpieczeń regulacjami wewnętrznymi, osobiście przez byłych członków zarządu z pominięciem komitetu inwestycyjnego i bez wymaganej zgody rady nadzorczej – kończy.

W 234. posiedzeniu KNF, na którym zapadła decyzja o karze dla Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group uczestniczyli przewodniczący A. Jakubiak, jego zastępca W. Kwaśniak, wiceprezes NBP W. Koziński, przedstawiciel MF L. Kotecki oraz przedstawiciel prezydenta J. Pruski.

Na tym samym posiedzeniu Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA poprzez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska SA na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.

Kolejne posiedzenia KNF zaplanowano na 7 października, 21 października, 4 listopada, 18 listopada, 2 grudnia, 16 grudnia i 8 stycznia.

/mz

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne