REKLAMA

KGHM SA zmiany w składzie rady nadzorczej

2001-12-12 09:45
publikacja
2001-12-12 09:45
Raport bieżący 70/2001
Zarząd KGHM Polska Miedź SA informuje, że Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie KGHM Polska Miedź SA dnia 11 grudnia 2001 r.
odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
1. Stanisława Chomątowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Mariana Gorynia - Zastępcę Przewodniczącego Rady
Nadzorczej
3. Roberta Kuraszkiewicza - Sekretarza Rady Nadzorczej
4. Macieja Łopińskiego - Członka Rady Nadzorczej
5. Stanisława Trybusia - Członka Rady Nadzorczej


Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź
S.A. dnia 11 grudnia 2001 r. powołało do składu Rady Nadzorczej
Spółki:
1. Bohdana Kaczmarka
2. Witolda Kozińskiego
3. Janusza Maciejewicza
4. Jerzego Markowskiego
5. Jana Rymarczyka


INFORMACJE O OSOBACH POWOŁANYCH DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ KGHM
POLSKA MIEDŹ SA.


Imię i nazwisko powołanej osoby: BOHDAN KACZMAREK
Wiek: 45 lat
Posiadane wykształcenie i kwalifikacje:Politolog, doktor nauk
humanistycznych w zakresie nauki o polityce
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej:
1979 - nadal pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie adiunkt
w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki. Problematyka
badawcza: socjologia polityki, socjologia organizacji, socjologia
władzy, teoria organizacji i zarządzania
1991 - 1999 Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Menedżerów w Warszawie
1994 - 1998 Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
1997 - 1999 Członek Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Spółki
Inwestycyjnej S.A.
Był działaczem politycznym i studenckim. Autor publikacji m.in. z
socjologii organizacji
Działalność poza KGHM Polska Miedź S.A. nie jest konkurencyjna
wobec Spółki.


Imię i nazwisko powołanej osoby: WITOLD KOZIŃSKI
Wiek: 55 lat
Posiadane wykształcenie i kwalifikacje: Profesor ekonomii
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej:
1975 - nadal pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego
1989 szef zespołu doradców naukowych prezesa NBP
1991 - 1992 Prezes Gecobank S.A.
1992 - 1998 Wiceprezes NBP
1998 Członek Zarządu BPT Telbank,
1998 - 1999 Prezes PTE Allianz Polska S.A.
Działalność poza KGHM Polska Miedź S.A. nie jest konkurencyjna
wobec Spółki.


Imię i nazwisko powołanej osoby: JANUSZ MACIEJEWICZ
Wiek: 70 lat
Posiadane wykształcenie i kwalifikacje:Inżynier mechanizacji
górnictwa - Politechnika Śląska
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej:
1954 - 1965 Kierownik Przeróbki Mechanicznej Węgla w Kopalni
Węgla Kamiennego Zabrze
1965 - 1984 KGHM, ostatnie trzy lata Dyrektor Generalny
1984 - 1987 Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego
1987 - 1989 Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości
1989 - 2001 Dyrektor Departamentu Kredytów; Członek Zarządu;
Doradca Zarządu w BRE Banku S.A.
27.10.2001 - nadal Wiceprezes Banku Częstochowa S.A.
Działalność poza KGHM Polska Miedź S.A. nie jest konkurencyjna
wobec Spółki.


Imię i nazwisko powołanej osoby: JERZY MARKOWSKI
Wiek: 57 lat
Posiadane wykształcenie i kwalifikacje: Doktor nauk technicznych,
inżynier górnik - AGH Kraków
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej:
W latach 1968 - 1999 związany z KGHM:
do 1978 praca w Zakładach Górniczych Lubin
1978 - 1981 Zawiadowca w Zakładach Górniczych Polkowice
1981 - 1990 Naczelny Inżynier w Zakładach Górniczych Lubin
1990 - 1992 Dyrektor i Kierownik Ruchu Zakładu w Zakładach
Górniczych Lubin
1991 - 1992 Członek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
1992 - 1995 Dyrektor i Kierownik Ruchu Zakładu w Zakładach
Górniczych Rudna
1995 - 1999 Członek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Wiceprezes
ds. produkcji i współpracy ze związkami zawodowymi
2000 - nadal emerytura
Nie prowadzi innej działalności poza KGHM Polska Miedź S.A.


Imię i nazwisko powołanej osoby: JAN RYMARCZYK
Wiek: 57 lat
Posiadane wykształcenie i kwalifikacje: Profesor doktor
habilitowany nauk ekonomicznych
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej:
1967 - nadal pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu.Aktualnie kierownik Katedry Handlu Zagranicznego,
członek Senatu i kierownik Studiów Międzynarodowe Stosunki.
W przeszłości prodziekan Wydziału Gospodarki Narodowej. W latach
1995 - 1999 Przewodniczący Rady Nadzorczej i twórca V NFI
Victoria. Członek i przewodniczący rad nadzorczych kilku spółek
handlowych.
Aktualnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Consultex S.A. w
Brzegu.
Gastprofessor w Munster (Niemcy).
Zarejestrowana działalność gospodarcza - konsultingowa- nie jest
konkurencyjna wobec KGHM Polska Miedź S.A.


Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki