REKLAMA

KETY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

2021-05-12 16:02
publikacja
2021-05-12 16:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
KETY
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 maja 2021 roku podjęło uchwałę nr 6/21 w sprawie wypłaty dywidendy na mocy której postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 430 150 077,69 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 69/100), tj. 44,57 zł na akcję licząc według liczby akcji Spółki (9.649.392) na dzień podjęcia uchwały po zaokrągleniu w dół do pełnego grosza.

Jako dzień dywidendy określono dzień 31 maja 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 18 czerwca 2021 roku (kwota 129 035 393,80 zł tj. 13,37 zł na akcję po zaokrągleniu w dół do pełnego grosza) i 31 sierpnia 2021 roku (kwota 301 114 683,89 zł tj. 31,20 zł na akcję po zaokrągleniu w dół do pełnego grosza).

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2021-05-12 Rafał Warpechowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki