J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2020-06-25 16:26
publikacja
2020-06-25 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
INFORMACJA_O_OGOLNEJ_LICZBIE_AKCJI.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") przekazuje informację o zwołaniu przez Spółkę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lipca 2020 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326.

Szczegółowy porządek obrad zawarty jest w Ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiącym wraz z projektami uchwał załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Spółka przekazuje w załączeniu Informację o ogólnej liczbie akcji.

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie.pdfOgłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdfINFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2020-06-25 Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki