J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zmiana wartość nominalnej obligacji serii JWC1120

2019-11-15 16:19
publikacja
2019-11-15 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zmiana wartość nominalnej obligacji serii JWC1120
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 listopada 2019 r. Spółka dokonała wykupu 45 % pierwotnej wartości nominalnej obligacji serii JWC1120, oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000126, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 02 listopada 2017 r. z terminem zapadalności 16 listopada 2020 r. w łącznej liczbie 94.000, w początkowej wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja („Obligacje”). Łącznie z wykupem przeprowadzonym w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 55 % wartości nominalnej każdej z Obligacji.
W związku z powyższym zmianie uległa wartość nominalna każdej z Obligacji, która przed bieżącym wykupem wynosiła 900 zł a obecnie wynosi 450 zł.

Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji Obligacji w terminie wskazanym w warunkach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2019-11-15 Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki