Ile naprawdę kosztuje faktoring?

Rynek faktoringowy wydaje się ewoluować w kierunku zaspokojenia potrzeb swoich klientów w sposób kompleksowy. Kompleksowość usługi polega na włączaniu do oferty nowych usług lub na optymalizowaniu już istniejących. Przez długi czas za podstawową funkcję faktoringu uważano finansowanie.

Rynek faktoringowy

Rynek faktoringowy wydaje się ewoluować w kierunku zaspokojenia potrzeb swoich klientów w sposób kompleksowy. Kompleksowość usługi polega na włączaniu do oferty nowych usług lub na optymalizowaniu już istniejących. Przez długi czas za podstawową funkcję faktoringu uważano finansowanie. Obecnie w ofercie większości faktorów nieodłączną częścią składową faktoringu jest zarządzanie należnościami.

Stanowi ono esencję faktoringu ponieważ pomaga zapobiegać zatorom płatniczym. Usługa ta obejmuje zespół stale wykonywanych działań mających na celu nawiązanie i utrzymanie pozytywnego kontaktu z odbiorcą, weryfikację wierzytelności oraz monitoring ich spłat. Dzięki temu możemy uzyskać szybszą spłatę należności przez odbiorców. Dla faktora czynności te oznaczają możliwość rzetelnej i systematycznej weryfikacji jakości wierzytelności. To zaś stanowi element aktywnej kontroli ryzyka i jest odejściem od polityki jego unikania prezentowanej często przez banki. Efektem tego mechanizmu jest właśnie większa dostępność środków dla klienta – niezależnie od jego zdolności kredytowej.

Optymalizowanie usługi faktoringu sprowadza się do objęcia ofertą jak najszerszego grona klientów. Aby było to możliwe, należy przekroczyć ograniczenia obecnie uniemożliwiające wielu firmom skorzystanie z oferty faktora. Jedną z takich przeszkód jest brak dogodnej formy ubezpieczenia należności klienta. W efekcie najczęściej spotykaną formą finansowania należności na rodzimym rynku faktoringowym jest faktoring z regresem. Stanowi on obecnie 70% wszystkich transakcji. W miarę stabilizowania się sytuacji gospodarczej, wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących obrotu wierzytelnościami, oraz warunków umożliwiających bogacenie się społeczeństwa, coraz bardziej powszechną usługą będzie faktoring pełny (bez regresu). Dzięki niemu możliwe będzie odciążenie przedsiębiorstwa z ryzyka związanego z ewentualnymi trudnościami w odzyskaniu długu i ściągnięciu go od kontrahenta.

Korzystnym zjawiskiem jest dywersyfikacja portfela klientów korzystających z faktoringu. Znajdują się w nim firmy handlowe, produkcyjne, usługowe i transportowe. W przypadku nawiązania współpracy z faktorem niezależnym od banku istnieje możliwość skorzystania z oferty dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstwa nie tylko pod względem ceny usługi czy oceny ryzyka. Działalność tych faktorów wyznacza kierunek, w którym zmierzać będzie rynek starając się uatrakcyjnić swoją ofertę. Dzięki zastosowaniu odmiennych kryteriów kwalifikacyjnych dla firm, kompleksowości usługi, otwartości na potrzeby klientów związane z branżą, którą reprezentują możliwe będzie dotarcie z faktoringiem do firm z segmentu uważanego obecnie za zbyt ryzykowny – do firm zbyt małych lub do firm z branż niechętnie obsługiwanych.

Rynek faktoringowy wciąż intensywnie się rozwija. Pomimo znacznego wzrostu (19,5%) w stosunku do poprzedniego roku, obroty faktorów pochodzą od firm stanowiących zaledwie 0,17% rynku. Można spodziewać się, że w najbliższej przyszłości do grona najbardziej liczących się na rynku polskim faktorów dołączą kolejni, w tym również zagraniczni, którzy zostaną zachęceni niewielką konkurencją i ogromnym popytem na usługę. Akces do UE spowoduje wprawdzie pojawienie się nowych firm faktoringowych, nadal jednak rynek polski potrzebuje wiele czasu, aby osiągnąć równowagę pomiędzy popytem a podażą w tej branży.

Wzrost gospodarczy w roku 2003 to w dużej mierze efekt zwiększonego eksportu. Wiele firm angażuje się w działalność eksportową szukając nowych rynków zbytu i nowych możliwości finansowania bieżącej działalności. Faktoring eksportowy jest usługą, która pozwala nie tylko pozyskiwać fundusze na obrót ale i dodatkowo pokonywać bariery prawne i językowe związane z dochodzeniem wierzytelności. Współpraca z rynkami UE umożliwi korzystanie z usługi faktoringu eksportowego większej liczbie przedsiębiorców, faktorom zaś niewątpliwie ułatwi obsługę klientów.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne