REKLAMA

IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 roku

2021-04-29 14:32
publikacja
2021-04-29 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL_RB_12_2021_TRESC_PODJETYCH_UCHWAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 29 kwietnia 2021 roku, wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał.
Jednocześnie Zarząd Izostal S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu z obrad Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
.
Załączniki
Plik Opis
ZAL_RB_12_2021_TREŚĆ_PODJĘTYCH_UCHWAŁ.pdfZAL_RB_12_2021_TREŚĆ_PODJĘTYCH_UCHWAŁ.pdf TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PREZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A. W DNIU 29 KWIETNIA 2021 ROKU

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2021-04-29 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki