IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku.

2020-06-24 14:09
publikacja
2020-06-24 14:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL_RB_16_2020_TRESC_UCHWAL_PODJETYCH_PRZEZ_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku, wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał.
Jednocześnie Zarząd Izostal S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu z obrad Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
ZAL_RB_16_2020_TRESC_UCHWAL_PODJETYCH_PRZEZ_WZA.pdfZAL_RB_16_2020_TRESC_UCHWAL_PODJETYCH_PRZEZ_WZA.pdf TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2020 ROKU

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2020-06-24 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki