REKLAMA

IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 4 sierpnia 2022 roku

2022-08-04 12:58
publikacja
2022-08-04 12:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZAL_RB_21_2022_-_tresc_podjetych_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-04
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 4 sierpnia 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 4 sierpnia 2022 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
ZAL_RB_21_2022 - treść podjętych uchwał.pdfZAL_RB_21_2022 - treść podjętych uchwał.pdf TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A. W DNIU 4 SIERPNIA 2022 ROKU

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-04 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2022-08-04 Marek Matheja Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki