REKLAMA
ZAGŁOSUJ

IZOSTAL S.A.: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki Izostal S.A.

2021-07-20 09:15
publikacja
2021-07-20 09:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_IZOSTAL_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-20
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki Izostal S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 kwietnia 2021 r. w uchwale nr 17/2021.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF).
Załączniki
Plik Opis
STATUT_IZOSTAL_SA.pdfSTATUT_IZOSTAL_SA.pdf STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ IZOSTAL

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-20 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2021-07-20 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki