REKLAMA
ZAGŁOSUJ

IZOSTAL S.A.: Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum)

2021-06-11 11:00
publikacja
2021-06-11 11:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2021 roku powziął informację o wyniku otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający), ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2”, numer postępowania: ZP/2021/04/0046/PZ, Część nr 1.

Zgodnie z informacją udostępnioną na Platformie Zakupowej O.G.P. Gaz-System S.A., pod adresem https://gazsystem.eb2b.com.pl, oferta dla Części nr 1 ww. zamówienia złożona przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) o wartości 186,4 mln PLN netto, co stanowi 229,3 mln PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza. Kryterium wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty stanowiła cena całkowita brutto oferty - waga 100%.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje dostawy izolowanych rur stalowych o średnicy DN1000 o łącznej długości około 79 km w terminie od 15 maja 2022 r. do 31 października 2022 r.

O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze ww. oferty jako najkorzystniejszej oraz o podpisaniu umowy z Zamawiającym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2021-06-11 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki