REKLAMA

IZOBLOK S.A.: Decyzja dotycząca umowy znaczącej zawartej z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

2020-12-23 13:12
publikacja
2020-12-23 13:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-23
Skrócona nazwa emitenta
IZOBLOK S.A.
Temat
Decyzja dotycząca umowy znaczącej zawartej z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2020 informuje o podjęciu dnia 23.12.2020 r. przez Zarząd Emitenta decyzji o niepodejmowaniu dalszych kroków zmierzających do realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 10.01.2020 r. („Umowa inwestycyjna”) zawartej przez Emitenta oraz IZOBLOK GmbH z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych „Fundusz”.

W związku z powyższym Umowa inwestycyjna rozwiąże się w dniu 31.12.2020 r., tj. do którego zgodnie z Umową inwestycyjną oraz aneksami do niej miał ziścić się szereg warunków zawieszających przewidzianych w Umowie inwestycyjnej, a także miało zostać złożone przez Emitenta oraz IZOBLOK GmbH oświadczenie o celowości i zasadności dokonania przez Fundusz inwestycji w rozumieniu Umowy inwestycyjnej. Decyzja Zarządu Emitenta umotywowana jest w szczególności aktualną globalną sytuacją gospodarczą, a także opcją umożliwiającą rezygnację przez Emitenta z dokonania inwestycji przez Fundusz, zgodnie z postanowieniami Umowy inwestycyjnej.

W związku z rozwiązaniem Umowy inwestycyjnej Emitent oraz IZOBLOK GmbH nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów na rzecz Funduszu, z uwagi na fakt, że każda ze stron Umowy inwestycyjnej pokrywała własne koszty. Niezależnie Zarząd Emitenta nie wyklucza podjęcia rozmów z Funduszem dotyczących potencjalnej współpracy w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-23 Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przemysław Skrzydlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki